Επιστροφή


Ο Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου για την εκπαίδευση των φοιτητών  διαθέτει μία αίθουσα  διδασκαλίας  87 ατόμων, μία αίθουσα σεμιναρίων 25 ατόμων και δύο πλήρως εξοπλισμένες εργαστηριακές αίθουσες. Για τις ανάγκες του μαθήματος " Φυσική Ανθρωπολογία" υπάρχει μία πολυδύναμη αίθουσα τόσο για τις παραδόσεις του μαθήματος, όσο και για τις εργαστηριακές ασκήσεις.   Επιπλέον στη διάθεση των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα του Τομέα υπάρχει μία πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

gdgd1
s1s2
a1a2
e1e2
e3e4
a b
Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μενεξιάδου

Επιστροφή