ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Σπύρος Ευθυμιόπουλος


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Τμήμα Βιολογίας,

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, 157 84 Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια.

Τηλέφωνο: 210-7274-890, FAX: 210-7274-635, E-mail: efthis@biol.uoa.gr


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου.

2001-2007: Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου.

2001-σήμερα: Adjunct Επίκουρος Καθηγητής, Mount Sinai School of Medicine, Dept. Psychiatry and Fisheberg Research Center for Neurobiology, New York, USA.

1996-2001: Επίκουρος Καθηγητής, Mount Sinai School of Medicine, Dept. Psychiatry and Fisheberg Research Center for Neurobiology, New York, USA.

1994-1996: Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας, Mount Sinai School of Medicine, Dept. Psychiatry and Fisheberg Research Center for Neurobiology, New York, USA.

1991-1994: Μεταδιδακτορικός υπότροφος, Mount Sinai School of Medicine, Dept. Psychiatry and Fisheberg Research Center for Neurobiology, New York, USA.

1986-1991: Διδακτορική Διατριβή. Νευροβιολογία, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

1981-1986: Πτυχίο Βιολογίας. Βιολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, 1986-1989.


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 1. Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες

 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών

 3. Μέλος Ελληνικού Ιδρύματος έρευνας Νοσημάτων Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία της νόσου Alzheimer.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Tsachaki M., Ghiso J., Rostagno A., Efthimiopoulos S. (2008). BRI2 homodimerizes with the involvement of intermolecular disulfide bonds. Neurobiol Aging (In press).

 2. Parisiadou L., Bethani I., Michaki V., Krousti K., Rapti G., Efthimiopoulos S. (2008). Homer2 and Homer3 interact with amyloid precursor protein and inhibit Abeta production. Neurobiol Dis. 30:353-364.

 3. Talamagas A.A., Efthimiopoulos S., Tsilibary E.C., Figueiredo-Pereira M.E., and Tzinia AK. (2007). Abeta(1-40)-induced secretion of matrix metalloproteinase-9 results in sAPPα release by association with cell surface APP. Neurobiology of Disease 28:304-315.

 4. Fassa A., Parisiadou L., Robakis N.K., and Efthimiopoulos S. (2007). Novel Processing of Notch 1 within its intracellular domain by a cystein protease. Neurodegenerative Diseases 4:148 – 155.

 5. Parisiadou L. and Efthimiopoulos S. (2007). Expression of mDab1 promotes the stability and processing of Amyloid Precursor Protein and this effect is counteracted by X11α. Neurobiol of Aging 28:377-388.

 6. Parisiadou L. and Efthimiopoulos S. (2007). Expression of mDab1 promotes the stability and processing of Amyloid Precursor Protein and this effect is counteracted by X11α. Neurobiol of Aging 28:377-388.

 7. Fassa A., Mehta P., and Efthimiopoulos S., (2005). Notch 1 interacts with the Amyloid Precursor Protein in a Numb-independent manner. J Neurosci Res 82:214-224.

 8. Fotinopoulou A., Tsachaki M., Vlavaki M., Poulopoulos A., Rostagno A., Frangione B., Ghiso J., and Efthimiopoulos S., (2005). BRI2 Interacts with Amyloid Precursor Protein (APP) and Regulates Amyloid β (Aβ) Production. J Biol Chem 280:30768-30772.

 9. Marambaud P., Shioi J., Serban G., Georgakopoulos A., Sarner S., Nagy V., Baki L., Wen P., Efthimiopoulos S., Shao Z., Wisniewski T., and Robakis N.K. (2002). A presenilin-1/gamma-secretase cleavage releases the E-cadherin intracellular domain and regulates disassembly of adherens junctions. EMBO J 21(8): 1948-56.

 10. Baki L., Marambaud P., Efthimiopoulos S., Georgakopoulos A., Wen P., Cui W., Shioi J., Koo E., Ozawa M., Friedrich V.L. Jr., and Robakis N.K. (2001). Presenilin-1 binds cytoplasmic epithelial cadherin, inhibits cadherin/p120 association, and regulates stability and function of the cadherin/catenin adhesion complex. Proc Natl Acad Sci U S A 98(5):2381-2386.

 11. Georgakopoulos A., Marambaud P., Efthimiopoulos S., Shioi J., Cui W., Li D., Schutte M., Gordon R., Holstein G.R., Martinelli G., Mehta P., Friedrich Jr V.L., and Robakis N.K. (1999). Presenilin 1 forms complexes with the cadherin/catenin cell-cell adhesion system and is recruited to intercellular and synaptic contacts. Mol Cell 4:893-902.

 12. Hook V.Y.H., Sci C., Yasothornsrikul S., Tonell T., Kang Y.H., Efthimiopoulos S., Robakis N.K., and Van Nostrand W. (1999). The Kunitz protease inhibitor form of the amyloid precursor protein (KPI/APP) inhibits the proneuropeptide processing enzyme “prohormone thiol protease” (PTP). Colocalization of KPI/APP and PTP in secretory vesicles”. J Biol Chem 274:3165-3172.

 13. Efthimiopoulos S., Floor E., Georgakopoulos A., Shioi J., Cui W., Yasothornsrikul S., Hook V.Y.H., Wisnieski T., Buee L., and Robakis N.K. (1998). Enrichment of Presenilin 1 peptides in neuronal large dense core and somatodendritic clathrin coated vesicles. J Neurochem 71:2365-2372.

 14. Pereira M.F., Efthimiopoulos S., Tezapsidis N., Buku A., Ghiso G., Mehta P., and Robakis N.K. (1998). Distinct secretases, a cysteine and a serine protease generate the C-termini of Aβ1-40 and Aβ1-42, respectively. J Neurochem 72:1417-1422.

 15. Tezapsidis N., Li HC., Ripellino JA., Efthimiopoulos S., Vassilakopoulou D., Sambamurti K., Toneff T., Yasothornsrikul S., Hook V.Y.H., Li D., and Robakis NK. (1998). Release of non-transmembrane full-length Alzheimer’s amyloid precursor protein from the lumenal surface of chromaffinn granule membranes. Biochemistry 37: 1274-1282.

 16. Wu A., Pangalos M., Efthimiopoulos S., Shioi J., and Robakis NK. (1997). Appican expression induces morphological changes in C6 glioma cells and promotes adhesion of neural cells to the extracellular matrix. J Neurosci 17:4987-4993.

 17. Efthimiopoulos S., Punj S., Manolopoulos V., Pangalos M., Refolo L.M., and Robakis N.K. (1996). Intracellular cAMP inhibits constitutive and phorbol ester stimulated secretory cleavage of APP. J Neurochem 67:872-875.

 18. Pappolla M.A., Sos M., Bick R.J., Omar R.A., Hickson-Bick D.L.M., Reiter R.J., Efthimiopoulos S., and Robakis N.K. (1996). Melatonin prevents death of neuroblastoma cells exposed to the Alzheimer Amyloid peptide. J Neurosci 17:1683-1690.

 19. Fagarasan M.O. and Efthimiopoulos S. (1996). Mechanism of amyloid β-peptide (1-42) toxicity in PC12 cells. Mol Psychiatry 1:398-403.

 20. Elder G.A., Tezapsidis N., Carter J., Shioi J., Bouras C., Li D., Johnston J.M., Efthimiopoulos S., Friedrich Jr V.L., and Robakis NK. (1996). Identification and Neuron specific expression of the S182/presenilin 1 protein in human and rodent brains. J. Neurosci. Res. 45: 308-320.

 21. Efthimiopoulos S., Vassilacopoulou D., Tezapsidis N., Ripellino J.A., and Robakis N.K. (1996). Cholinergic agonists stimulate secretion of soluble full length APP from neuroendocrine cells. Proc Natl Acad Sci USA 93:8046-8050.

 22. Pangalos M., Efthimiopoulos S., Shioi J., and Robakis NK. (1995). The chondroitin sulfate attachment site of appican is formed by splicing out exon 15 of the APP gene. J Biol Chem 270:10388-10391.

 23. Refolo L.M., Sambamurti L., Efthimiopoulos S., Pappolla M., and Robakis N.K. (1995). Evidence that secretase cleavage of cell surface Alzheimer Amyloid Precursor occurs after normal endocytic internalization. J Neurosci Res 40:694-706.

 24. Pappola M.A., Sambamurti K., Efthimiopoulos S., Refolo L.M., Omar R.A., and Robakis N.K. (1995). Heat-shock induces abnormalities in the cellular distribution of APP and APP fusion proteins. Neurosci Lett 192:105-108.

 25. Efthimiopoulos S., Felsenstein K.M., Sambamurti K., Robakis N.K., and Refolo L.M. (1994). Study of the phorbol ester effect on Alzheimer's Amyloid Precursor processing: Sequence requirements, and involvement of a cholera toxin sensitive protein. J Neurosci Res 38: 81-90.