B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α


Προσωπικά στοιχεία


Oνοματεπώνυμο : Ελένη Γουργού

Ημερομηνία γέννησης : 10/03/1978

Διεύθυνση : Πεύκων 131, Ν. Ηράκλειο, Τ.Κ. 14122, Αθήνα

Τηλέφωνα : 2102822775, 6977432437

e-mail : elgour@biol.uoa.gr


ΣπουδέςΔημοσιεύσεις

Ερευνητικά Περιοδικά


Διεθνή Συνέδρια


Ελληνικά Συνέδρια
ΕργασίεςΕπιστημονικές δραστηριότητες

Συμμετοχή σε συνέδρια :

Διεθνή:

Ελληνικά:Θερινό Σχολείο «Ημέρες Βιολογίας», Ινστιτούτο Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Αθήνα 2001.


Σειρά διαλέξεων “Lectures in Biology, 2003”, με θέμα “Signal Peptides and Cell Trafficking”, Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης, 14-18 Ιουλίου 2003 (με υποτροφία).


Συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες:

Εργαστηριακή εμπειρία

Εξοικείωση με εργαστηριακές τεχνικές όπως απομόνωση πρωτεϊνών από δείγμα ιστού, προσδιορισμός ολικού ποσού πρωτεϊνών (μέθοδος Bradford), ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, ανοσοστύπωση κατά Western, ανοσοκατακρήμνιση, υποκυτταρική κλασμάτωση, απομόνωση DNA, ηλεκτροφόρηση DNA και DNA laddering, απομόνωση RNA από ιστό, κατασκευή cDNA, RT-PCR (reverse transcription PCR), ταχεία υγρή χρωματογραφία πρωτεϊνών (Fast Liquid Protein Chromatography-FPLC), προετοιμασία δειγμάτων για κρυοτομές, επίδραση περιβαλλοντικού στρες σε πειραματόζωα και άλλες.


Άλλες δραστηριότητες


Άλλες γνώσεις