ΣΥντομο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σΗΜΕΙΩΜΑΣπουδές2005 : Master of Arts, Βιολογική Ανθρωπολογία - Hunter College - City University of New York.

2001 : Βachelor of Arts, Ανθρωπολογία- University of South Florida.

ΈρευνεςΤρέχουσα : Καταπόνηση των πληθυσμών της Νότιας Ελλάδας κατά την εποχή του Χαλκού.

2005 : Βιοαρχαιολογική/Παλαιοπαθολογική μελέτη των ανθρωπολογικών δεδομένων των πληθυσμών της κεντρικής Κρήτης σχετικά με την Υγεία και το Περιβαλλοντικό στρες διαχρονικά απο την Χαλκολιθική έως και τον 19ο αιώνα. Biological History of Eastern Mediterranean Populations: Integrating Bioarchaeology into a Multidisciplinary Regional Framework. (Μεταπτυχιακή Διατριβή- Hunter College, City University of New York)

2003 : Hard Tissue Research Unit and Analytical Microscopy Center of Anthropology, Hunter College - (Εργαστηριακή Μοναδα Σκληρών Ιστών και Ανθρωπολογικό Κέντρο Μικροσκοπικής). Δημιουργία πρωτοκολλου για ιστολογική ανάλυση οστών με εμποτισμό αίματος.

2001 : Biological Anthropology Laboratory, University of South Florida (Εργαστήριο Βιολογικής Ανθρωπολογίας) - Αναδιοργάνωση ανθρωπολογικού υλικού και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου.Επαγγελματικά ΕνδιαφέρονταΕξέλιξη, Οστεολογία, Παλαιοπαθολογία, Παλαιοδημογραφία, Ανατολική

Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης.