ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ουρανίας Η. Τσιτσιλώνη

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ

        1986: Πτυχίο Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Βαθμός Λίαν Καλώς

        1993: Διδάκτορας Βιολογικών Ειστημών, ΕΚΠΑ, Βαθμός Άριστα

        1995: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Βαθμός Λίαν Καλώς

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

      1993-1995: Μεταδιδάκτορας στα λαίσια των ευρωαϊκών ρογραμμάτων AIR1-CT92-0521 και ΒΙΟ2-CT93-0022, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ και Τμήμα Φυσιολογικής Χημείας, Πανειστήμιο Tbingen.

      1995-1997: Άσκηση στην Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας στο Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας.

      1998-1999: Εκλήρωση υηρεσίας υαίθρου.

      2000-2001: Άσκηση στην Ειδικότητα της Ιατρικής Βιοαθολογίας στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιοι Ανάργυροι.

      2001-2002: Άσκηση στην Ειδικότητα της Ιατρικής Βιοαθολογίας στο Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας.

      1996-2002: Ειστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Ανοσολογίας στο Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας.

      6/2002-11/2007: Λέκτορας Ανοσολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

      11/2007-σήμερα: Εικ. Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

      Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

      Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

      European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

      Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

      Ελληνική Ανθρωολογική Εταιρεία

      Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων (μέλος ΔΣ για τα έτη 2005-2006)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

      Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

      DLR (Julich και Βόννη)

      Eυρωαϊκή Ένωση

      Υουργείο Υγείας (ΚΕΣΥ)

      Πανειστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ)

      Ίδρυμα Κρατικών Υοτροφιών (ΙΚΥ)

      Εμειρίκειο Ίδρυμα

      ΥΠΕΠΘ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

       Ανοσολογία του καρκίνου-Ανοσοθεραεία: μελέτη της δράσης και του μηχανισμού ενεργοοίησης λεμφοκυττάρων με συνδυασμούς κυτταροκινών και διαλυτών ανοσορυθμιστών για ανάτυξη ρωτοκόλλων ανοσοθεραείας-εφαρμογή τους σε ειραματικά μοντέλα ζώων. Μελέτη της in vitro ενεργοοίησης λεμφοκυτταρικών ληθυσμών αό καρκινοαθείς και της ανάτυξης ειδικών κυτταροτοξικών σειρών και κλώνων για εφαρμογή σε κλινικές δοκιμές. Αομόνωση και χαρακτηρισμός καρκινικών αντιγόνων αό μεταστατικούς όγκους του μαστού και των ωοθηκών. Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι ανασυνδυασμένων κυτταροκινών. Ανάτυξη ανοσοενζυμικών διαγνωστικών (ELISA) έναντι κυτταροκινών και έναντι αντιγόνων του ιού του AIDS και του ιού της ηατίτιδας Β. Ανοσολογική ανάλυση αραμέτρων ου σχετίζονται με την κλινική εικόνα ασθενών με καρκίνο του μαστού, εντέρου και νεύμονος. Ανάτυξη συνδυαστικών ρωτοκόλλων ανοσοθεραείας για ασθενείς με καρκίνο μαστού, ωοθηκών, εντέρου και αιματολογικούς καρκίνους.

       Μελέτη των α- και β-θυμοσινών: δομικός χαρακτηρισμός των ολυετιδίων, ανάτυξη μεθόδων ανίχνευσης και εντοισμού τους (ανοσοδοκιμασιών/ ανοσοϊστοχημικών μεθόδων) και μέτρηση των ειέδων τους σε ιστούς σονδυλοζώων, μελέτη της υοκυτταρικής τους κατανομής, in vitro και in vivo δράση και ανοσολογικός ρόλος της ροθυμοσίνης α στην ενίσχυση των λειτουργιών κυττάρων του ανοσοοιητικού συστήματος σε υγιείς δότες και καρκινοαθείς. Εντοισμός ανοσοδραστικού τμήματος του ολυετιδίου και μελέτη της ανοσολογικής δράσης συνθετικών θραυσμάτων της ροθυμοσίνης α.

       Πρωτεϊνική ανάλυση εκχυλισμάτων ιστών και υερκειμένων κυτταρικών καλλιεργειών: ταυτοοίηση και ανάλυση ρωτεολυτικά αραχθέντων ρωτεϊνικών θραυσμάτων αό εκχυλίσματα μυϊκού ιστού, αραγωγή αντισωμάτων και ανάτυξη ανοσοδοκιμασιών έναντι ετιδίων σημαντικών για τον οιοτικό έλεγχο των εμορεύσιμων ροϊόντων. Πρωτεομική ανάλυση υερκειμένων καλλιεργειών ου ροέρχονται αό την in vitro ενεργοοίηση ανθρώινων ή οντικίσιων λεμφοκυττάρων με εξωγενώς χορηγούμενους αράγοντες (χ. κυτταροκίνες, αντισώματα έναντι ειφανειακών μορίων).

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

5/1993: Βrussels, διεθνές συμόσιο στα λαίσια των κοινοτικών ρογραμμάτων βιοτεχνολογίας σε θέματα ταυτοοίησης γονιδιακά μεταλλαγμένων ροϊόντων. Θέμα: Microsequencing of proteins: advantages of combination with mass spectroscopic methods.

8/1995: Paris, συνάντηση ειστημονικών υευθύνων κοινοτικών γεωργικών ρογραμμάτων AIR. Θέμα: Internal microsequencing and its possible applications at industrial level.

12/1998: University of Tbingen, Greek-German Workshop on Molecular Aspects of Biotechnology, Θέμα: Isolation and characterization of immunostimulatory peptides from tumor cells and their use in cancer immunotherapy.

12/1998: University of Tbingen, Greek-German Workshop on Molecular Aspects of Biotechnology, Θέμα: α- and β-Thymosins: their immunologic and immunomodulating potential in vitro and in vivo.

2/1999: Blaubeuren, Γερμανία, διεθνές συμόσιο σε θέματα αναγνώρισης ετιδικών ειτόων αό τα Τ λεμφοκύτταρα. Θέμα: T-cell help is required for optimal induction of cytotoxic T lymphocytes against autologous human tumors.

6/1999: Amsterdam, ανείσημη συνάντηση ειστημονικών υευθύνων ρογραμμάτων FAIR, Θέμα: The state-of-art peptide identification by biochemical and immunological methods.

7/1999: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Workshop on Thymosin Peptides, Θέμα: The prognostic value of alpha-thymosins in breast cancer.

9/1999: Ιατρική Σχολή, Μετατυχιακό Πρόγραμμα Σουδών, Κατεύθυνση Ανοσολογία. Θέμα: Κυτταροτοξικότητα έναντι καρκινικών κυττάρων. Εφαρμογές στην ανοσοθεραεία του καρκίνου.

12/1999: Dublin, ροσκεκλημένη στα λαίσια του ρογράμματος FAIR-PL96-1107. Θέμα: Development of ELISAs for the detection of calpastatin, troponin T and their proteolytic fragments in muscle extracts.

2/2000: London, είσημη συνάντηση/διημερίδα στα λαίσια του ρογράμματος EUCAPS. Θέμα: Generation of cytotoxic T cell lines and clones recognizing melanoma epitopes.

6/2000: Radium Hospital, Oslo, Θέμα: ΗΕR-2/neu-derived peptides recognized by cytotoxic CD3+CD56+ lymphocytes

12/2000: Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, Εκαιδευτικός Κύκλος Μαθημάτων, Θέμα: Γενικές αρχές ανοσοθεραείας του καρκίνου-εμβόλια.

2/2003: Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, Εκαιδευτικός Κύκλος Μαθημάτων, Θέμα: Η νέα θεωρία της Ανοσολογίας. Το μοντέλο του κινδύνου.

10/2003: Αθήνα, Ερευνητικά Σεμινάρια Τμήματος Βιολογίας, Θέμα: Η ραγματική λειτουργία του ανοσοοιητικού συστήματος.

3/2004: Αθήνα, Bιολογία και Υγεία, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΒ, Θέμα: Προς μια νέα θεώρηση του εαυτού.

10/2004: Βουκουρέστι, 2nd National Symposium of Pathology, Θέμα: Basic strategies for Cancer Immunotherapy.

11/2004: Λευκωσία, Εκαιδευτικός Κύκλος Μετατυχιακών Σεμιναρίων Τμήματος Βιολογικών Ειστημών, Θέμα: Βασικές αρχές Ανοσολογίας και Ανοσοθεραείας του Καρκίνου.

9/2005: University of Tuebingen, Θέμα: Prothymosin α: a BRM with intriguing properties and controversial role.

2/2006: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Θέμα: Ο διττός ρόλος της ροθυμοσίνης α.

11/2006: Αθήνα, Θεραευτική Κλινική ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Μετεκαιδευτικά μαθήματα έτους 2006-2007. Θέμα: Προθυμοσίνη α: ένα ανοσοδραστικό ολυετίδιο με αντινεολασματική δράση.

3/2007: Λευκωσία, Συμόσιο Μοριακής Βιολογίας-Ορίζοντες και Προοτικές. Κεντρική ομιλία με Θέμα: Χάραξη νέων θεραευτικών δρόμων στην καταολέμηση του καρκίνου.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

1.     Tsitsiloni, O. E., Yialouris, P. P., Heimer, E. P., Felix, A. M., Evangelatos, G. P., Soteriadis-Vlahos, C., Stiakakis, J., Hannappel, E. and Haritos, A. A. A radioimmunoassay for parathymosin α using antibodies to synthetic N-terminal peptide 1-30. J. Immunol. Meth. 113: 175-184, 1988.

2.     Tsitsiloni, O. E., Yialouris, P. P., Sekeri-Pataryas, K. and Haritos, A. A. Prothymosin alpha is not a nuclear polypeptide. Experientia 45: 332-334, 1989.

3.     Tsitsiloni, O. E., Yialouris, P. P., Echner, H., Voelter, W. and Haritos, A. A. Evidence for the extranuclear localization of thymosins in thymus. Experientia 48: 398-402, 1992.

4.     Tsitsiloni, O. E., Stiakakis, J., Koutselinis, A., Gogas, J., Markopoulos, Ch., Yialouris, P., Bekris, S., Panoussopoulos, D., Kiortsis, V., Voelter, W. and Haritos, A. A. Expression of α-thymosins in human tissues in normal and abnormal growth. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 9504-9507, 1993.

5.     Tsitsiloni, O. E., Heimer, E., Felix, A., Yialouris, P. P., Vamvoukakis, J., Voelter, W. and Haritos, A. A. Radioimmunoassays for the C-terminus of prothymosin α and the N-terminus of parathymosin α for the measurement of the levels of α-thymosins in human cancer. J. Immunol. Meth. 169: 163-171, 1994.

6.     Baxevanis, C. N., Gritzapis, A. D., Spanakos, G., Tsitsilonis, O. E. and Papamichail, M. Induction of tumor-specific T lymphocyte responses in vivo by prothymosin α. Cancer Immunol. Immunother. 40: 410-418, 1995.

7.     Weiler, A, Stoeva, S., Tsitsilonis O. E. and Voelter, W. Prothymosin α: efficient sequence determination by experimental and theoretical capillary electrophoretic support. Electrophoresis 18: 757-761, 1997.

8.     Tsitsilonis, O. E., Bekris, E., Voutsas, I. F., Baxevanis, C. N., Markopoulos, Ch., Papadopoulou, S. A., Kontzoglou, K., Stoeva, S., Gogas, J., Voelter, W. and Papamichail, M. The prognostic value of α-thymosins in breast cancer. Anticancer Res. 18: 1501-1508, 1998.

9.     Baxevanis, C. N., Spanakos, G., Voutsas, I. F., Gritzapis, A. D., Tsitsilonis, O. E., Mamalaki, A. and Papamichail, M. Increased generation of autologous tumor-reactive lymphocytes by anti-CD3 monoclonal antibody and prothymosin α. Cancer Immunol. Immunother. 48: 71-84, 1999.

10.  Baxevanis, C. N., Voutsas, I. F., Tsitsilonis, O. E., Gritzapis, A. D., Soteriadou, R. and Papamichail, M. Tumor specific CD4+ T lymphocytes from cancer patients are required for optimal induction of cytotoxic T cells against the autologous tumor. J. Immunol. 164: 3902-3912, 2000.

11.  Baxevanis, C. N., Voutsas, I. F., Tsitsilonis, O. E., Tsiatas, M. L., Gritzapis, A. D. and Papamichail, M. Compromised anti-tumor responses in tumor necrosis factor-α knockout mice. Eur. J. Immunol. 30: 1957-1966, 2000.

12.  Baxevanis, C. N., Gritzapis, A. D., Tsitsilonis, O. E., Katsoulas, H. L. and Papamichail, M. HER-2/neu-derived peptide epitopes are also recognized by cytotoxic CD3+CD56+ (NKT) lymphocytes. Int. J. Cancer 98:864-872, 2002.

13.  Tsitsilonis, O. E., Stoeva, S., Echner, H., Balafas, A., Margomenou, L., Katsoulas, H. L., Troy, D. J., Voelter, W., Papamichail, M. and Lymberi, P. A skeletal muscle troponin T ELISA based on the use of an antibody against the soluble troponin T (16-31) fragment. J. Immunol. Meth. 268:141-148, 2002.

14.  Tsitsilonis, O. E., Tsavaris, N. B., Kosmas, C., Gouveris, P. and Papalambros, E. Immune changes in patients with colorectal cancer treated by adjuvant therapy with monoclonal antibody 17-1A. A pilot study. J. Chemother. 15:387-393, 2003.

15.  Tsavaris, N. B., Katsoulas, H. L., Kosmas, C., Papalambros. E., Gouveris, P., Papantoniou, N., Rokana, S., Kosmas, N., Skopeliti, M. and Tsitsilonis, O. E. The effect of edrecolomab (Mo17-1A) or fluorouracil-based chemotherapy on specific immune parameters in patients with colorectal cancer. A comparative study. Oncology 67:403-410, 2004.

16.  Skopeliti, M., Voutsas, I. F., Klimentzou, P., Tsiatas, M. L., Beck, A., Bamias, A., Moraki, M., Livaniou, E., Neagu, M., Voelter, W. and Tsitsilonis, O. E. The immunologically active site of prothymosin α is located at the carboxy-terminus of the polypeptide. Evaluation of its in vitro effects in cancer patients. Cancer Immunol. Immunother. 55:1247-1257, 2006.

17.  Valakos, E. D., Kourkouli, A., Skopeliti, M., Pafilis, P., Poulakakis, N., Voutsas, I. F., Lymberakis, P., Simou, C., Voelter, W. and Tsitsilonis, O. E. Combining immunological and molecular data to assess phylogenetic relations of some Greek Podarcis species. Comp. Biochem. Physiol. B 147:1-10, 2007.

18.  Skopeliti, M., Kratzer, U., Altenberend, F., Panayotou, G., Kalbacher, H., Stevanovic, S., Voelter, W. and Tsitsilonis, O. E. Proteomic exploitation on prothymosin α-induced monocuclear cell activation. Proteomics 7:1814-1824, 2007.

19.  Karioti, A., Skopeliti, M., Tsitsilonis, O., Heilmann, J. and Skaltsa, H. Cytotoxicity and immunomodulating characteristics of labdane diterpenes from Marrubium cylleneum and Marrubium velutinum. Phytochemistry 68:1587-1594, 2007.

20.  Bamias, A., Koutsoukou,V., Terpos, E., Tsiatas, M. L., Liakos, C., Tsitsilonis, O., Rodolakis, A., Voulgaris, Z., Vlahos, G., Papageorgiou, T., Papatheodoridis, G., Archimandritis, A., Antsaklis, A. and Dimopoulos, M. A. Correlation of NK T-like CD3+CD56+ cells and CD4+CD25+(hi) regulatory T cells with VEGF and TNFalpha in ascites from advanced ovarian cancer: Association with platinum resistance and prognosis in patients receiving first-line, platinum-based chemotherapy. Gynecol. Oncol. 108:421-427, 2008.