ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΦουλούλη Μπεάτα
Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου ‘Λίαν Καλώς’. Η διπλωματική μου εργασία έγινε στον τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας με θέμα τη Σύνδεση της 5΄ μη μεταφραζόμενης περιοχής στο νευρικού τύπου μετάγραφο της L-DOPA αποκαρβοξυλάσης με τη μεταφραστική ρύθμιση’, με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Εμμ.Γ.Φραγκούλη.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποίησα τεχνικές Μοριακής Βιολογίας (απομόνωση ολικού RNA,απομόνωση m RNA από ολικό RNA με τη χρήση χρωματογραφίας συγγένειας, ηλεκτροφόρηση RNA και DNA, αντίστροφη μεταγραφή, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), παρασκευή δεκτικών κυττάρων (Electrocompetent cells), αντίδραση εισαγωγής προιόντων PCR σε πλασμιδιακό φορέα (Ligation), μετασχηματισμός δεκτικών βακτηριακών κυττάρων (Eletroporation), απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακά κύτταρα, πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες) καθώς και τεχνικές καλλιέργειας κυττάρων.

Έχω συγγράψει σεμινάρια στο πλαίσιο των παρακάτω μαθημάτων: 1. Ειδικά κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας ΄΄Λυσοσωμικές ασθένειες΄΄ 2. Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης ΄΄Ο ρόλος των απομονωτών στη λειτουργία των γονιδίων΄΄ 3. Βιολογική ανθρωπολογία.

  1. Κατέχω τους τίτλους σπουδών Lower και Proficiency στην Αγγλική γλώσσα .