ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ

 

Εκπαίδευση

: (α)

  Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ., Βαθμός «Λίαν Καλώς»

  (8.07), 1980

 

  (β)

  Διδάκτορας, Α.Π.Θ., Βαθμός «Άριστα», 1984

Διεύθυνση κατοικίας

: Κηφισίας 118Α, 115 26, Αθήνα

Ηλεκτρονική διεύθυνση

: cgaitan@biol.uoa.gr

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία:

Ø      Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., Μάιος 1981-Μάιος 1985.

Ø      Λέκτορας στον Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Μάιος 1985-Μάιος 1990.

Ø      Επίκουρη Καθηγήτρια (με θητεία) στον Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Μάιος 1990-Μάιος 1994.

Ø      Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στον ίδιο Τομέα, Μάιος 1994-Ιούνιος 1995.

Ø      Επίκουρη Καθηγήτρια (με θητεία) στον Τομέα Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α.,  Ιούνιος 1995-Ιούνιος 1996.

Ø      Επίκουρη Καθηγήτρια (με θητεία) στον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήματος Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιούνιος 1996-1999.

Ø      Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (μετά από κρίση) στον ίδιο Τομέα, Ιούνιος 1999-2002.

Ø      Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον ίδιο Τομέα, Σεπτέμβριος 2002- Οκτώβριος 2008.

Ø      Διευθύντρια του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήματος Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Σεπτέμβριος 2003-2005.

Ø      Καθηγήτρια στον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Τμήματος Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Νοέμβριος 2008-σήμερα.

 

Μέλος Εταιρειών:

v     Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

v     Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συγκριτικής Φυσιολογίας

v     Ευρωπαϊκή Βιοχημική Εταιρεία

v     Βρετανική Καρδιοθωρακική Εταιρεία

v     Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

v     Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Νοσημάτων Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού

v     Αμερικανική Εταιρεία Φυσιολογίας

v     Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία  

 

Ερευνητικές επιχορηγήσεις:

Ø      Γ.Γ.Ε.Τ.

Ø      Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

Ø      Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

Ø      Ευρωπαϊκή Ένωση

Ø      Εμπειρίκειο Ίδρυμα

Ø      ΥΠΕΠΘ

Ø      Medical Research Council, U.K.

Ø      Clinical Research Committee, National Heart and Chest Hospitals, U.K.

 

Άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις

Ø      Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ

Ø      Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων του Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Ø      Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου

Ø      Κριτής επιστημονικών εργασιών σε διάφορα διεθνή περιοδικά

Ø      Μέλος διαφόρων Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Διατριβών του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ø      Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (2005-07)

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

v     Τεχνολογία παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων

v     Πρωτογενείς καλλιέργειες ζωικών κυττάρων

v     Σύστημα καλπαΐνης-καλπαστατίνης σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπονδύλων

v     Παράδοξο του ασβεστίου στην καρδιά σπονδυλωτών

v     Μεταβολισμός ενέργειας σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπονδύλων

v     Ενδοκυτταρικοί μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων σε επίπεδο οργανισμού, οργάνου και κυττάρου σπονδυλωτών (με έμφαση στην καρδιά) και θαλασσίων ασπονδύλων

v     Ισχαιμική και μετα-ισχαιμική προετοιμασία της καρδιάς θηλαστικών

v     Στρες και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στην καρδιά σπονδυλωτών

v     Φυσιολογικές αποκρίσεις μυοκυττάρων στο οξειδωτικό στρες: Επαγωγή προ-αποπτωτικών ή/και αντι-αποπτωτικών μοριακών μηχανισμών

v     Υποκυτταρική κατανομή δραστικών μορίων 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 1)      4o Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.), Θεσσαλονίκη (1982).

 2)      5o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Πάτρα (1983).

 3)      1o Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (1983).

 4)      6o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Αθήνα (1984).

 5)      8o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Ιωάννινα (1986).

 6)      10o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Πάτρα (1988).

 7)      11o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Κομοτηνή (1989).

 8)      12o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Μυτιλήνη (1990).

 9)      13o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Ηράκλειο (1991).

10)      15o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Φλώρινα-Καστοριά (1993).

11)      18o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Καλαμάτα (1996).

12)      19o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Θεσσαλονίκη (1997).

13)      20o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Σάμος (1998).

14)      21o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Σύρος (1999).

15)      22o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Σκιάθος (2000).

16)      23o Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Χίος (2001).

17)      24ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Ερέτρια (2002).

18)      25ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Μυτιλήνη (2003).

19)      26ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Βόλος (2004).

20)      27ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Ναύπλιο (2005).

21)      28ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Ιωάννινα (2006).

22)      4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Πάτρα (2006).

23)      5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαμύλη (2006).

24)      27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα (2006).

25)      Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη (2007).

26)      29ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Καβάλα (2007).

27)      59ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα (2007).

28)      30ο Επιστημονικό Συνέδριο (Ε.Ε.Β.Ε.), Θεσσαλονίκη (2008).

 

 

Β) ΔΙΕΘΝΗ

1)   Selected aspects of Cancer Biology, International meeting, Theagenion Medical Institute, Thessaloniki (1982).

2)   5th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki (1983).

3)   The Royal Society Meeting on inositol lipids and transmembrane signalling, London (1987).

4)   The Biochemical Society Lipid Group on Adipose Tissue Metabolism, London (1988).

5)   19th meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Rome (1989).

6)   Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Βρετανικής Καρδιοθωρακικής Εταιρείας, London (1998).

7)    8th International Congress on the Ecology and Biogeography of Greece and adjacement regions, Kavala (1999).

8)   5th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry, Calgari, Canada (1999).

9)   18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, U.K. (2000).

10)    18th World Congress of Molecular and Cellular Cardiology, Canada (2001).

11)    4th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, Mahon, Menorca, Spain (2001).

12)    XVIII European Heart Foundation, Berlin (2002).

13)    Science Week 2004-. Signal transduction pathways as therapeutic targets, Luxembourg (2004).

14)    Science Week 2006-. Signal transduction pathways as therapeutic targets, Luxembourg (2006).

15)    31st meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Istanbul (2006).

16)    European Society of Cardiology Congress (ESC 2007), Vienna (2007).

17)    Science Week 2008-. Apoptosis: From mechanisms to applications, Luxembourg (2008).

18)    28th European Section Meeting of the International Society for Heart Research, Athens (2008).

19)    33rd Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Athens (2008).

20)    25th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry, Ravenna, Italy (2008).

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

¨    Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Α.Π.Θ. και στα πλαίσια των διδακτικών μου καθηκόντων, συμμετείχα στις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων:

 

Ø      Φυσιολογία Ζώων (1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85), των τριτοετών φοιτητών του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Φυσιολογία Ανθρώπου (1980-81, 1981-82), των δευτεροετών φοιτητών του Φαρμακευτικού Τμήματος.

Ø      Φυσιολογία Ζώων (1985-86, 1986-87), των φοιτητών του Ε' Εξαμήνου του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (1981-82, 1982-83), των τεταρτοετών φοιτητών του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων (1982-83, 1983-84, 1984-85), των τεταρτοετών φοιτητών του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων (1986-87, 1989-90), των φοιτητών του Ζ' Εξαμήνου του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Φυσιολογία Ζώων Ι (1988-89, 1992-93, 1994-95), των φοιτητών του Ε' Εξαμήνου του Βιολογικού Τμήματος.

Ø      Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (1989-90, 1990-91, 1993-94), των φοιτητών του ΣΤ' Εξαμήνου του Βιολογικού Τμήματος.

 

Σε συνεργασία με άλλα μέλη του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων δίδαξα με ανάθεση τα μαθήματα:

Ø      Φυσιολογία Ζώων Ι του Ε' Εξαμήνου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1992-93, 1994-95.

Ø      Φυσιολογία Ζώων ΙΙ του ΣΤ' Εξαμήνου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1989-90, 1990-91, 1993-94.

Ø      Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων του Ζ' Εξαμήνου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985-86, 1986-87 και 1989-90.

Ø      Αρχές Φυσιολογίας στους φοιτητές του Δ' Εξαμήνου του Χημικού Τμήματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1989-90.

 

¨    Στα πλαίσια σεμιναρίων Ιχθυολογίας (1986) του ΕΛΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης συμμετείχα με 12 τρίωρες διαλέξεις, σε θέματα Φυσιολογίας ψαριών.

¨    Από την ανάληψη των καθηκόντων μου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και στα πλαίσια των διδακτικών μου καθηκόντων δίδαξα, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, τα εξής μαθήματα (και τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις):

Ø      Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1994-95 έως σήμερα.

Ø      Ανοσολογία στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1995-96 έως σήμερα (Συντονίστρια του μαθήματος).

Ø      Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-98.

¨      Στα πλαίσια του Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», συμμετείχα, με ανάθεση, στη διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

Ø      Φυσιολογία Ανθρώπου

Ø      Ανοσολογία (Συντονίστρια του μαθήματος)

Ø      Κυτταροκαλλιέργειες

¨      Στα πλαίσια του Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική», συμμετείχα, με ανάθεση, στη διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

Ø      Ειδικά Κεφάλαια Ανατομίας- Φυσιολογίας

Ø      Ανοσολογία (Συντονίστρια του μαθήματος)

Ø      Μοριακή βάση ανθρώπινων ασθενειών

¨      Στα πλαίσια του ΠΜΣ Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Βιολογίας συμμετείχα στη διδασκαλία του μαθήματος «Φυσιολογία-Ανοσολογία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01 έως σήμερα.

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α) Προπτυχιακές

Από την εφαρμογή του θεσμού των Διπλωματικών Eργασιών μέχρι σήμερα είχα την επίβλεψη 5 Διπλωματικών Εργασιών, φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. και 39 Διπλωματικών Εργασιών, φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.:

   1)     Παπουτσοπούλου Σταματία (1990-91). Επίδραση της αδρεναλίνης στο μεταβολισμό εμποτισμένης καρδιάς περιστεριού.

   2)     Ανεζάκη Μαρία (1991-92). Μελέτη του παράδοξου του ασβεστίου στην απομονωμένη καρδιά πτηνών (Columba livia).

   3)     Λαμπρακάκης Χαράλαμπος (1992-93). Επίδραση δισθενών ιόντων στο παράδοξο του ασβεστίου στην καρδιά του Columba livia.

   4)     Μαργέτη Μαρία-Μάγδα (1992-93). Επίδραση της αδενοσίνης και του pH στο παράδοξο του ασβεστίου στην καρδιά του Columba livia.

   5)     Κασσιώτης Γεώργιος (1993-94). Μελέτη των ιδιοτήτων της καλπαΐνης στην εμποτισμένη καρδιά του Columba livia.

   6)     Τρίμης Γεώργιος (1995-96). Χρωματογραφικός διαχωρισμός και μελέτη των ιδιοτήτων της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος από μανδύα του διθύρου μαλακίου Mytilus galloprovincialis.

   7)     Μπασιμακοπούλου Μαρίνα (1995-96). Μελέτη των ιδιοτήτων της κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος στην εμποτισμένη καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

   8)     Μιχαηλίδης Ιωάννης (1996-97). Επίδραση βαρέων μετάλλων στην αγωγή του δυναμικού δράσης στο ισχιακό νεύρο του βατράχου Rana ridibunda.

   9)     Μαριάτος Γεώργιος (1996-97). Μελέτη των ισοενζύμων της καλπαΐνης σε ιστούς αρουραίου με ζυμογραφία καζεΐνης.

10)     Παλιεράκης Γρηγόριος (1996-97). Μελέτη των ισοενζύμων της καλπαΐνης σε έντομα με ζυμογραφία καζεΐνης.

11)     Τσαγκόζης Παναγιώτης (1996-97). Μελέτη της χυμικής και της κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης Balb/c ποντικών μετά από ανοσοποίηση με καλπαΐνη.

12)     Κουτσοσπύρου Παρασκευή (1997-98). Βελτιστοποίηση μεθόδου ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του παρασίτου Leismania στον ορό σκύλων - Επιδημιολογική μελέτη σε φυσικώς μολυσμένο πληθυσμό σκύλων.

13)     Αποστολάκη Μαρία (1997-98). Μελέτη των ιδιοτήτων της καλπαΐνης από το σκελετικό μυ του αρουραίου με χρήση αντισωμάτων.

14)     Σαχινίδη Φραγκούλα (1997-98). Μελέτη της αυτόλυσης της καλπαΐνης από το σκελετικό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda με χρήση αντισωμάτων.

15)     Ράλλη Ελευθερία (1999-2000). Πειραματικό μοντέλο για τη μελέτη της λεϊσμανίασης.

16)     Σταυροπούλου Βάϊα (1999-2000). Μελέτη του ρόλου των ανοσολογικών παραγόντων TNF/LT, IL-12 και IL-1RA στο ωοθυλακικό υγρό ασθενών που ακολουθούν πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

17)     Κατσίκη Μαγδαληνή (2000-2001). Μελέτη του επιτόπου 349-364 του αυτοαντιγόνου La/SSB συζευγμένου σε ολιγοπεπτιδικό φορέα. In vivo και in vitro ανάλυση της ανοσογονικότητας σε μοντέλο ποντικών.

18)     Σαμαρά Χρυσάνθη (2000-2001). Μελέτη του επιτόπου 289-308 του αυτοαντιγόνου La/SSB συζευγμένου σε ολιγοπεπτιδικό φορέα. In vivo και in vitro ανάλυση της ανοσογονικότητας σε μοντέλο ποντικών.

19)     Νικολούζου Ελευθερία (1999-2001). Ανοσοεντοπισμός του συστήματος m-καλπαΐνης-καλπαστατίνης μετά από ισχαιμία, επανεμποτισμό και χρήση τροποποιητών στο μυοκάρδιο αρουραίων της φυλής Wistar.

20)     Σιδερά Κατερίνα (1999-2001). Μελέτη του αντιγόνου 4C5, μιας νέας, αναπτυξιακά ρυθμιζόμενης πρωτεΐνης του νευρικού συστήματος.

21)     Κεφαλογιάννη Ειρήνη (2000-2002). Επίδραση περιβαλλοντικού στρες στις ΜΑΡΚs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

22)     Σταθοπούλου Κωνσταντίνα (2001-2002). Επίδραση οξειδωτικού στρες στις ΜΑΡ κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

23)     Γαλάνη Ιωάννα-Ευδοκία (2001-2003). Κυτταρική ανοσία τοξοπλάσμωσης.

24)     Μαντραχίμοβα Μαρία (2001-2003). Μελέτη της επίδρασης του παρασίτου L. major στην έκφραση των ERK1/2 σε μακροφάγα ή Τ λεμφοκύτταρα Balb/c ποντικών.

25)     Σταυρίδου Χρύσα (2001-2003). Επίδραση οξειδωτικού και θερμικού στρες στις ΜΑΡ κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

26)     Κλουκίνα Ισμήνη (2001-2003). Μορφομετρία με σύστημα ψηφιακής ανάλυσης εικόνας σε Η/Υ, της κατανομής ιστονών στους πυρήνες λευκών αιμοσφαιρίων σχιζοφρενών μέσω της ιστοχημικής αντίδρασης αμμωνιακού αργύρου.

27)     Ματσούκας Αντώνιος (2002-2004). Επίδραση εξωκυτταρικού pH στην ενεργοποίηση των MAP κινασών στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

28)     Φερλέ Βασιλική (2002-2004). Επίδραση Cu2+ και συνεργιστικές επιδράσεις Cu2+/θερμοκρασίας/Η2Ο2 στην ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών στο Mytilus galloprovincialis.

29)     Κωτσάκης Ευστάθιος (2002-2004). Επίδραση θερμικού στρες και βαρέων μετάλλων στη μεταγωγή μηνυμάτων στα βράγχια του M. galloprovincialis.

30)     Σαϊτάκης Μιχάλης (2003-04). Επίδραση του ΝΟ στην ενεργοποίηση των ΜΑΡΚs στην καρδιά αμφιβίου.

31)     Χατζοπούλου Αντωνία (2003-04). Επίδραση στρεσογόνων παραγόντων στην ενεργοποίηση των MAPKs και του NF-κΒ σε σκελετικούς μυοβλάστες.

32)     Τσαγγαράτου Αγγελική (2003-04). Η ενεργοποίηση της p38 και των p44/p43 MAPKs κατά την επίδραση οξειδωτικού στρες σε καρδιακά κύτταρα.

33)     Παπατριανταφύλλου Μαρία (2003-04). Επίδραση οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων στην ενεργοποίηση των MAPKs στην καρδιά αμφιβίων.

34)     Παπανικολάου Ισμήνη (2004-05). Μελέτη των σηματοδοτικών μονοπατιών υπό συνθήκες εποχιακού στρες στο δίθυρο Μ. galloprovincialis.

35)     Νικολαΐδου Βίκυ (2004-05). Μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης θερμικού σοκ HSP70 στο μύδι Mytilus galloprovincialis.

36)     Μακρή Παναγιώτα (2004-05). Επίδραση οξειδωτικού στρες στην επαγωγή αποπτωτικών ή προστατευτικών μηχανισμών στο M. galloprovincialis.

37)     Πλιάτσκα Μαρία (2004-06). Η ενεργοποίηση της p38-MAP κινάσης κατά την επίδραση Cu2+, υπερθερμίας και αντιοξειδωτικών παραγόντων στην καρδιά του R. ridibunda.

38)     Καλπαχίδου Θεοδώρα (2004-06). Επίδραση του CoCl2 στη σηματοδότηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

39)     Μαστρή Μιχάλης (2005-07). Επαγωγή της απόπτωσης κατά την επίδραση θερμικού στρες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

40)     Μπόκου Ελένη (2005-07). Επίδραση αδρενεργικών αγωνιστών και ανταγωνιστών στη σηματοδότηση των ERKs σε σκελετικούς μυοβλάστες.

41)       Ζαντέ Δήμητρα (2006-08). Σηματοδότηση κατά τη διαφοροποίηση σκελετικών μυοβλαστών θηλαστικού.

42)       Ζηκάκη Κυριακή (2006-08). Επίδραση οξέωσης και αλκάλωσης στη γονιδιακή ρύθμιση στην καρδιά σπονδυλωτών.

43)       Μελετίου Μιχάλης (2006-08). Μελέτη των μηχανισμών απόπτωσης σε συνθήκες υπερωσμωτικού στρες σε καρδιακούς μυοβλάστες θηλαστικών.

44)       Παράσχη Ανδριανή (2006-08). Μελέτη των μηχανισμών απόπτωσης σε συνθήκες στρες στο M. galloprovincialis.

 

 
Β) Μεταπτυχιακές

1)      Γκιέλη Αρχοντία (2004-05). Μεταγωγή μηνυμάτων σε φυσιολογικά κύτταρα και κύτταρα επιμολυσμένα με το γονίδιο της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς. (Συνεπίβλεψη: Γαϊτανάκη Κ. και Ευθυμιόπουλος Σ.) (ΜΔΕ: Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική)

2)      Πεχτελίδου Αναστασία (2004-05). Το οξειδωτικό στρες ενεργοποιεί τις JNKs/SAPKs και την απόπτωση σε καρδιακά μυοκύτταρα αρουραίου (ΜΔΕ: Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική).

3)      Μαργαρώνη Μαρίτσα (2005-07). Επαγωγή ανοσοαποκρίσεων με τη χρήση DC αντιγόνων (ΜΔΕ: Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική).

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

1)  Σαργιάνος Νικόλαος (1989-1994). «Μελέτη του συστήματος καλπαΐνης-καλπαστατίνης στο σκελετικό μυ του βατράχου Rana ridibunda». Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2)  Χατζηζήσης Δημήτριος (1989-1997). «Μελέτη του συστήματος καλπαΐνης-καλπαστατίνης από το μυ του βραχίονα του χταποδιού Octopus vulgaris». Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

3)  Αγγελή Ιωάννα-Αικατερίνη (1997-2001). «Συμβολή στη μελέτη των ΜΑΡΚs στον καρδιακό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda». Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

4)  Κεφαλογιάννη Ειρήνη (2002-2007). «Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί σηματοδότησης κατά την επίδραση στρες σε οργανισμικό και κυτταρικό επίπεδο». Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

5)  Λιακατά Ελισάβετ (1998-2007). «Μελέτη της παθογένειας της θυρεοειδικής αυτοανοσίας: Χαρακτηρισμός των αυτοδραστικών Τ λεμφοκυττάρων από ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Ηασηιμοτο και ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου της νόσου Graves στον ποντικό». Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

6)  Σταθοπούλου Κωνσταντίνα (2002-2008). «Επίδραση της αλκάλωσης στη μεταγωγή μηνυμάτων στην καρδιά  των σπονδυλωτών».

7)  Γουργού Ελένη (2003-σήμερα). «Μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων σε θαλάσσια ασπόνδυλα».

8)  Ζαβιτσιάνου Σταυρούλα (2006-σήμερα). «Μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στην καρδιά των σπονδυλωτών».

9)  Μαργαρώνη Μαρίτσα (2008-σήμερα). «Ανάπτυξη πειραματικών εμβολίων εναντίον ενδοκυτταρικών βακτηρίων».

10) Φουλούλη Μπεάτα (2008-σήμερα). «Μηχανισμοί απόπτωσης και στρες σε σκελετικούς μυοβλάστες θηλαστικών».

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. :

 

Ø      Συμμετοχή στα όργανα του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου.

Ø      Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (Οικονομική, Προγράμματος Σπουδών και Ωρολογίου Προγράμματος, Δικτύου, Διπλωματικών Εργασιών) σε επίπεδο Τμήματος.

Ø      Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος: 1996-97, 1998-02, 2003-05, 2006-σήμερα.

Ø      Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική».

Ø      Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Μοριακή Ιατρική».

Ø      Μέλος της Επιτροπής επιλογής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική»

Ø      Μέλος της Επιτροπής επιλογής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Μοριακή Ιατρική».

Ø      Μέλος της Επιτροπής Μετεγγραφών εσωτερικού: 2005-06.

Ø      Διευθύντρια του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου: 2003-04, 2004-05.

Ø      Μέλος του Δ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας: 2003-04, 2004-05

Ø      Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ερευνητικών οργάνων των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας στα πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας: 2004-06.

Ø      Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής των επιστημονικών οργάνων του παραπάνω διαγωνισμού: 2005-07.

Ø      Μέλος της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική»: 2007-08.

Ø      Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής των αναλωσίμων του παραπάνω διαγωνισμού: 2007-08.

Ø      Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 2007-08.

Ø      Μέλος ποικίλων Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για την κρίση για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα διαφόρων μελών ΔΕΠ και ΕΔΤΠ του Τμήματος Βιολογίας.

Ø      Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για την κρίση μελών ΔΕΠ διαφόρων βαθμίδων των ΑΕΙ της χώρας.

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Α) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Γαϊτανάκη Αικατερίνη (1984). Παραγωγή και χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη μελέτη των ισοενζύμων της πυροσταφυλικής κινάσης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε.,  Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

 

Β) ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

Β1)  Gaitanaki C.J., Koliais S.J. and Beis I.D. (1985). Monoclonal antibodies to pyruvate kinase of rabbit skeletal muscle that distinguish the type M isoenzyme from other types of isoenzymes in rabbit and other species. Mol. Physiol., 7: 201-210. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.570

Β2)  Gaitanaki C. and Beis I. (1985). Enzymes of adenosine metabolism in Hymenolepis diminuta (Cestoda). Int. J. Parasitol., 15: 651-654. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.392

Β3)  Lazou A., Gaitanaki C., Michaelidis B., Papadopoulos A. and Beis Is. (1987). Purification, catalytic and regulatory properties of malate dehydrogenase from the foot of Patella caerulea (L). Comp. Biochem. Physiol., 88B: 1033-1040. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.651

Β4)  Hailey A., Gaitanaki C. and Loumbourdis N.S. (1987). Metabolic recovery from exhaustive activity by a small lizard. Comp. Biochem. Physiol., 88A: 683-689. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.863

Β5)  Michaelidis B., Gaitanaki C. and Beis Is. (1988). Modification of pyruvate kinase from the foot muscle of Patella caerulea (L) during anaerobiosis. J. Exp. Zool., 248: 264-271. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.408

Β6)  Fuller S.J., Gaitanaki C.J. and Sugden P.H. (1989). Effects of increasing extracellular pH on protein synthesis and protein degradation in the perfused working rat heart. Biochem. J., 259: 173-179. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.009

Β7)  Gaitanaki C.J., Sugden P.H. and Fuller S.J. (1990). Stimulation of protein synthesis by raised extracellular pH in cardiac myocytes and perfused hearts. FEBS Lett., 260: 42-44. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.263

Β8)  Fuller S.J., Gaitanaki C.J. and Sugden P.H. (1990). Effects of catecholamines on protein synthesis in cardiac myocytes and perfused hearts isolated from adult rats; Stimulation of translation is mediated through the α1- adrenoceptor. Biochem. J., 266: 727-736. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.009

Β9)  Papadopoulos A.I., Gaitanaki C.J. and Beis I.D. (1990). Pyruvate kinase isoenzymes in marine invertebrates: A comparative study by the use of monoclonal antibodies. Comp. Biochem. Physiol., 96B: 229-234. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.651

Β10)  Gaitanaki C., Papadopoulos Α. and Beis Ιs. (1990). Time course of covalent modification of pyruvate kinase during anaerobiosis in the mantle muscle and the hepatopancreas of the limpet Patella caerulea (L). J. Comp. Physiol. (B), 160: 529-535. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.029

Β11)  Fuller S.J., Gaitanaki C.J., Hatchett R.J. and Sugden P.H. (1991). Acute α1-adrenergic stimulation of cardiac protein synthesis may involve increased intracellular pH and protein kinase C activity. Biochem. J., 273: 347-353. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.009

Β12)  Sargianos N., Gaitanaki C. and Beis I. (1994). Purification and characterization of m-calpain from the skeletal muscle of the amphibian Rana ridibunda. J. Exp. Zool., 269: 95-105. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.408

Β13)  Sargianos N., Gaitanaki C. and Beis I. (1995). Studies on the autolysis of m-calpain from the skeletal muscle of the amphibian Rana ridibunda. J. Exp. Zool., 271: 82-94. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.408

Β14)  Hatzizisis D., Gaitanaki C. and Beis Is. (1996). Purification and properties of a calpain II-like proteinase from Octopus vulgaris arm muscle. Comp. Biochem. Physiol. 113B: 295-303. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.651

Β15)  Sargianos N., Gaitanaki C., Dimitriadis B. and Beis I. (1996). Proteolytic degradation of isolated myofibrils and myofibrillar proteins by m-calpain from the skeletal muscle of the amphibian Rana ridibunda. J. Exp. Zool., 276: 30-42. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.408

Β16)  Hatzizisis D., Gaitanaki C. and Beis I. (2000). Degradation of myofibrillar proteins by a calpain II-like proteinase in the arm muscle of Octopus vulgaris. J. Comp. Physiol. (B), 170: 447-456. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.029

Β17)  Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Activation of multiple MAPK pathways (ERKs, JNKs, p38-MAPK) by diverse stimuli in the amphibian heart. Mol. Cell. Biochem., 221: 63-69. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.707

Β18)  Seraskeris S., Gaitanaki C. and Lazou A. (2001). α1D-adrenoceptors do not contribute to phosphoinositide hydrolysis in adult rat cardiac myocytes. Arch. Biochem. Biophys., 392: 117-122. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.578

Β19)  Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart. Am. J. Physiol. Integrative Comp. Physiol., 281: R1689-R1698. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.661

Β20)  Koufaki M., Calogeropoulou Th., Detsi A., Roditis A., Kourounakis A.P., Papazafiri P., Tsiakitzis K., Gaitanaki C., Beis I. and Kourounakis P.N. (2001). Novel potent inhibitors of lipid peroxidation with protective effects against reperfusion arrhythmias. J. Med. Chem., 44: 4300-4303. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.895

Β21)  Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002). Hyperosmotic and thermal stresses activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 205: 443-454. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β22)  Lazou A., Gaitanaki C., Vaxevanellis S. and Pehtelidou A. (2002). Identification of α1-adrenergic receptors and their involvement in phosphoinositide hydrolysis in the frog heart. J. Exp. Zool., 293: 99-105. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.):2.408

Β23)  Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002).  α1- and β- adrenergic receptor stimulation differentially activate p38-MAPK and atrial natriuretic peptide production in the isolated perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 205: 2387-2397. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β24)  Gaitanaki C., Anezaki M., Margieti M.-M., Papazafiri P. and Beis I. (2002). Characterisation of the calcium paradox in the isolated pigeon heart: protection by hypothermia, acidosis and alkalosis. Cell. Physiol. Biochem., 12: 93-100ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.557

Β25)  Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Bofilis E., Karavolias G.K., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Dissociation of stress-activated protein kinase (p38-MAPK and JNKs) phosphorylation from the protective effect of preconditioning in vivo. J. Mol. Cell. Cardiol., 34: 1019-1028. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 5.246

Β26)  Gaitanaki C., Papazafiri P. and Beis I. (2003). The calpain-calpastatin system and the calcium paradox in the isolated perfused pigeon heart. Cell. Physiol. Biochem., 13: 173-180. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.557

Β27)  Gaitanaki C., Stathopoulou K., Stavridou C. and Beis I. (2003). Oxidative stress stimulates multiple MAPK signalling pathways and phosphorylation of the small HSP27 in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 206: 2759-2769. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β28)  Koufaki M., Calogeropoulou T., Rekka E., Chryselis M., Papazafiri P., Gaitanaki C. and Makriyiannis A. (2003). Bifunctional agents for reperfusion arrhythmias: Novel hybrid vitaminE/class I antiarrhythmics. Bioorg. Med. Chem., 11: 5209-5219. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.662

Β29)  Gaitanaki C., Kefaloyianni E., Marmari A. and Beis I. (2004). Various stressors rapidly activate the p38-MAPK signaling pathway in Mytilus galloprovincialis (Lam.). Mol. Cell. Biochem., 260: 119-127. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.707

Β30)  Gaitanaki C., Labrakakis C., Papazafiri P. and Beis I. (2004). Various divalent cations protect the isolated perfused pigeon heart against a calcium paradox. J. Comp. Physiol. (B), 174: 371-382. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.029

Β31)  Komis G., Apostolakos P., Gaitanaki C. and Galatis B. (2004). Hyperosmotically induced accumulation of a phosphorylated p38-like MAPK involved in protoplast volume regulation of plasmolyzed wheat root cells. FEBS Lett., 573: 168-174. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.263

Β32)  Koufaki Μ., Detsi A., Theodorou E., Kirizidi C., Calogeropoulou Τ., Vassilopoulos A., Kourounakis Α.P., Rekka E., Kourounakis P.N., Gaitanaki C. and Papazafiri P. (2004). Synthesis of chroman analogues of lipoic acid and evaluation of their activity against reperfusion arrhythmias. Bioorg. Med. Chem., 12: 4835-4841. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.662

Β33)  Vassilopoulos A., Gaitanaki C., Papazafiri P. and Beis I. (2005). Atrial natriuretic peptide mRNA regulation by p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Cell. Physiol. Biochem., 16: 183-192. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.557

Β34)  Kefaloyianni E., Gourgou E., Ferle V., Kotsakis E., Gaitanaki C. and Beis I. (2005). Acute thermal stress and various heavy metals induce tissue-specific pro- or anti-apoptotic events via p38-MAPK signal transduction pathway in Mytilus galloprovincialis (Lam.). J. Exp. Biol., 208: 4427-4436. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β35)  Lazou A., Markou T., Zioga M., Vasara E., Efstathiou A. and Gaitanaki C. (2006). Dopamine mimics the cardioprotective effect of ischemic preconditioning via activation of α1-adrenoceptors in the isolated rat heart. Physiol. Res., 55: 1-8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.505

Β36)  Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Extracellular pH changes activate the p38-MAPK signalling pathway in the amphibian heart. J. Exp. Biol., 209: 1344-1354. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β37)  Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Aggeli I.-K., Gizas V., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2006). Differential activation of mitogen activated protein kinases in ischemic and nitroglycerin-induced preconditioning. Bas. Res. Cardiol., 101: 327-335. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.333

Β38)  Aggeli  I.-K. S., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Involvement of JNKs and p38-MAPK/MSK1 pathways in H2O2-induced upregulation of heme oxygenase-1 mRNA in H9c2 cells. Cell. Signal., 18: 1801-1812. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.147

Β39)  Andreadou I., Iliodromitis E.K., Tsovolas K., Aggeli I.-K., Zoga A., Gaitanaki C., Paraskevaidis I.A., Markantonis S.L., Beis I. and Kremastinos D.Th (2006). Acute administration of vitamin E triggers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. Free Rad. Biol. Med., 41: 1092-1099. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.813

Β40)  Gaitanaki C., Papatriantafyllou M., Stathopoulou K. and Beis I. (2006). Effects of various oxidants and antioxidants on the p38-MAPK signalling pathway in the perfused amphibian heart. Mol. Cell. Biochem., 291: 107-117. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.707

Β41)  Kefaloyianni E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). ERK1/2 and p38-MAPK signalling pathways, through MSK1, are involved in NF-κB transactivation during oxidative stress in skeletal myoblasts. Cell. Signal., 18: 2238-2251. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 4.147

Β42)  Gaitanaki C., Pliatska M., Stathopoulou K. and Beis I. (2007). Cu2+ and acute thermal stress induce protective events via the p38-MAPK signalling pathway in the perfused Rana ridibunda heart. J. Exp. Biol., 210: 438-446. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β43)  Gaitanaki C., Kalpachidou T., Aggeli I.-K. S, Papazafiri P. and Beis I. (2007). CoCl2 induces protective events via the p38-MAPK signalling pathway and ANP in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 210: 2267-2277. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.972

Β44)  Iliodromitis E.K., Aggeli I., Gaitanaki C., Tsiafoutis I., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2008). p38-MAPK is involved in restoration of the lost protection of preconditioning by nicorandil in vivo. Eur. J. Pharmacol., 579: 289-297. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 2.376

Β45)  Pechtelidou A., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Transient and sustained oxidative stress differentially activate the JNK1/2 pathway and apoptotic phenotype in H9c2 cells. Mol. Cell. Biochem., 309: 177-189. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.707

Β46)  Aggeli I.-K. S, Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Oxidative stress and calpain inhibition induce alpha B-crystallin phosphorylation via p38-MAPK and calcium signalling pathways in H9c2 cells. Cell. Signal., 20: 1292-1302. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.):4.147

Β47)  Gaitanaki C., Mastri M., Aggeli I.-K.S. and Beis I. (2008). Differential roles of p38-MAPK and JNKs in mediating early protection or apoptosis in the hyperthermic perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 211: 2524-2532. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.):2.972

Β48)  Stathopoulou K., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). MAPK signaling pathways are needed for survival of H9c2 cardiac myoblasts under extracellular alkalosis. Am. J. Physiol., Heart Circ. Physiol., 295: H1319-H1329. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 3.973

Β49)  Aggeli I.-K. S., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Hydrogen peroxide upregulates Egr-1 expression and nuclear accumulation in H9c2 cells via ERKs and JNKs. Ann. N.Y. Acad., In Press. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.731

Β50)  Markou T., Cieslak D., Gaitanaki C. and Lazou A. (2009). Differential roles of MAPKs and MSK1 signalling pathways in the regulation of c-Jun during phenylephrine-induced cardiac myocyte hypertrophy.  Mol. Cell. Biochem., In Press. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (I.F.): 1.707

Β51)  Kefaloyianni E., Beis I. and Gaitanaki C. (2009). MAPK pathways are implicated in NF-κB activation and heme oxygenase 1 induction under oxidative stress in skeletal myoblasts. (Submitted).

Β52)  Gourgou E., Beis I. and Gaitanaki C. (2009). Seasonal variations of p38-MAPK activation and HSP70 induction by thermal stress in M. galloprovincialis (Lam.). (Submitted).

Β53)  Gaitanaki C., Meletiou M., Aggeli I.-K. S. and Beis I. (2009). Involvement of MAPKs in the regulation of the apoptotic mechanisms triggered by hyperosmotic stress in H9c2 cardiac myoblasts. (In Preparation).

 

Γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γ1)       Sugden P.H., Gaitanaki C.J. and Fuller S.J. (1989). Stimulation of protein synthesis and inhibition of protein degradation by increased extracellular pH in the perfused rat heart and in cardiocytes. 19th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies. Rome, Italy (TU 224).

Γ2)       Pafilis P., Valakos E.D. and Gaitanaki C. (1999). Ecophysiology of tail autotomy in Lacertids species of Greece. 8th International Congress of the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Kavala, Greece (p111).

Γ3)       Pafilis P., Theologidis J., Gaitanaki K. and Valakos E. (1999). The effect of temperature on the digestive efficiency of a pray components in two lacertids lizards. 5th International Congress of Comparative Physiology and Biocemistry, Calgari, Canada, Abstract No P43-8.

Γ4)       Aggeli I.-C. S., Gaitanaki C.J. and Beis Is.D. (2000). Mechanical stress activates all three MAPK subfamilies (ERKs, JNKs and p38) in the isolated perfused Rana ridibunda heart. 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, U.K., Abstract No 1546.

Γ5)       Sampson A., Salame N., Pafilis P., Gaitanaki K. and Valakos E. (2000). The influence of temperature on the digestive efficiency in the lizard Podarcis peloponnesiaca. 18th International Congress of Zoology, Athens, Greece (p205).

Γ6)       Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2001). Activation of mitogen-activated protein kinases in various models of preconditioning. 17th World Congress of Molecular and Cellular Cardiology, Canada, Abstract No 1195.

Γ7)       Roditis Α., Detsi Α., Calogeropoulou T., Koufaki M., Kourounakis A.P., Papazafiri P., Tsiakitzis K., Gaitanaki C., Beis I. and Kourounakis P.N. (2001). Novel potent inhibitors of lipid peroxidation with protective effects against reperfusion arrhythmias. 7th Conference in advanced Medicinal Chemistry. Thessaloniki.

Γ8)       Pafilis P., Sampson A., Stamatiou P., Gourgou E., Gaitanaki K. and Valakos E. (2001). Temperature’s influence on the digestive efficiency in Podarcis peloponnesiaca and podarcis erhardii. 4th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin. Mahon, Menorca, Spain (p57).

Γ9)       Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Zoga A., Steliou I., Beis I. and Kremastinos D. (2002). Stress activated protein kinases and ischaemic preconditioning in vivo. XVIII European Heart Foundation, Berlin, Abstract No 1181.

Γ10)   Koufaki M., Calogeropoulou T., Detsi Α., Roditis Α., Kourounakis A.P., Papazafiri P., Tsiakitzis K., Gaitanaki C. and Kourounakis P.N. (2002). Design and synthesis of novel antioxidants with protective effects against reperfusion arrhythmias. XVIIth International Symposium on Medicinal Chemistry, Barcelona, Spain, Abstract No P324.

Γ11)   Gaitanaki C., Stathopoulou C., Stavridou C. and Beis I. (2004). Oxidative stress stimulates multiple MAPK signalling pathways and the phosphorylation of the small HSP27 in the perfused amphibian heart. Signal transduction, Luxembourg, Abstract No 1.8.

Γ12)   Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Extracellular pH changes activate the p38-MAPK signalling pathway in the vertebrate heart. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No III, 57.

Γ13)   Kefaloyianni E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). NFκB and MAPK signalling in response to oxidative stress in skeletal myoblasts. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No XIV, 34.

Γ14)   Gourgou E., Kefaloyianni E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Heavy metals and thermal stress induce pro- or anti-apoptotic events via the p38-MAPK signal transduction pathway in Mytilus galloprovincialis. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No XIV, 26.

Γ15)   Pechtelidou N., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Transient and sustained oxidative stress cause differential JNK/SAPK and c-Jun activation in rat cardiac myocytes. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No XI, 9.

Γ16)   Aggeli I.-K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). MAPKs signaling cascades-mediated transcriptional regulation in H9c2 cardiac cells exposed to oxidative stress. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No XIV, 1.

Γ17)   Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Alkalosis induces anti-apoptotic events via the MAPK signalling pathways in rat cardiac myoblasts. 31st Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Istanbul, Abstract No 137.

Γ18)   Gourgou E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Thermal stress induces anti-apoptotic events via the p38-MAPK pathway in M. galloprovincialis. 31st Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Istanbul, Abstract No 141.

Γ19)   Andreadou I., Iliodromitis E.K., Tsovolas K., Gaitanaki C., Zoga A., Aggeli I.-K., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2006). Acute administration of vitamin E triggers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. Rev. Clin. Pharmacol. Pharmacokinetis, INT. Ed., p70.

Γ20)    Iliodromitis E.K., Aggeli IKS, Gaitanaki C, Tsiafoutis I., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D. (2007)Nicorandil restores the lost protection of preconditioning in vivo and equalizes the intracellular mediators c-GMP, PKC and p38-MAPK. European Society of Cardiology, Vienna, Abstract No 2159.

Γ21)    Aggeli I.-K.S., Gaitanaki C. and Beis I. (2008). Role of calcium and p38-MAPK/MSK1 signalling in the regulation of H2O2-induced phosphorylation of sHSP in H9c2 cells. Signal Transduction, Luxembourg, Abstract No III, 1.

Γ22)    Stathopoulou K., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Increases in extracellular pH activate the MAPK signalling pathways in a mammalian cardiac experimental model. 28th European Section Meeting of the International Society for Heart Research Athens, Abstract No 62.

Γ23)    Aggeli I.-K., Gaitanaki C. and Beis I. (2008). ERKs and JNKs regulate hydrogen peroxide-induced Egr-1 mRNA and protein stimulation and nuclear accumulation in H9c2 cells. 28th European Section Meeting of the International Society for Heart Research Athens, Abstract No 63.

Γ24)    Aggeli I.-K.S, Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Intracellular calcium levels and p38-MAPK signalling pathways sequentially regulate H2O2 and calpain inhibition-induced alpha B-crystallin phosphorylation in H9c2 cells. 33rd FEBS Congress, Athens, Abstract No PP3C-1/116.

Γ25)    Gourgou H., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Transcription factors activation by hyperthermia in Mytilus galloprovincialis. 33rd FEBS Congress, Athens, Abstract No PP2A-24/087.

Γ26)    Gourgou E., Meletiou A., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Protection mechanisms against oxidative stress in Mytilus galloprovincialis. 15th ESCBP Conference, Abstract No 19.

Δ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Δ1)      Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1982). Μεταβολισμός της αδενοσίνης στο Hymenolepis diminuta. Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Θεσσαλονίκη, σελ. 114-116.

 Δ2)      Γαϊτανάκη Κ., Κολιάης Σ., Μπέης Ισ. και Σταύρου Δ. (1982). Εφαρμογές της μεθόδου ELISA για την ανίχνευση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Θεσσαλονίκη, σελ. 117-119.

 Δ3)      Γαϊτανάκη Κ., Κολιάης Στ. και Μπέης Ισ. (1983). Μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στην κινάση του πυροσταφυλικού οξέος (ΡΚ). Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα, σελ. 71-72.

 Δ4)      Γαϊτανάκη Κ., Kολιάης Σ. και Μπέης Ισ. (1984). Παραγωγή και χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων (ΜΑ) για τη μελέτη της πυροσταφυλικής κινάσης. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Αθήνα, σελ. 101-102.

 Δ5)      Γαϊτανάκη Κ., Kολιάης Στ. και Μπέης Ισ. (1984). Απομόνωση και χαρακτηρισμός μιας μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης (ΜΑ) ειδικής για την ΡΚ του σκελετικού μυ θηλαστικών. Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Αθήνα, σελ. 103-104.

 Δ6)      Mιχαηλίδης Β., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1986). Τροποποίηση της πυροσταφυλικής κινάσης του μυ του ποδιού της P. caerulea κατά τη διάρκεια της αναεροβίωσης. Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Ιωάννινα, σελ. 23-24.

 Δ7)      Papadopoulos A.I., Gaitanaki C.J. and Beis I.D. (1988). Application of monoclonal antibodies in a study of PK variability in marine invertebrates. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα.

 Δ8)      Papadopoulos A.I., Gaitanaki C. and Beis I. (1988). Production and characterization of monoclonal antibodies against the pyruvate kinase (PK) from the foot muscle of P. caerulea. Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα.

 Δ9)      Γαϊτανάκη Κ., Παπαδόπουλος A. και Μπέης Ισ. (1989). Επίδραση του χρόνου αναεροβίωσης στις κινητικές ιδιότητες της πυροσταφυλικής κινάσης σε διάφορους ιστούς του θαλασσίου ασπονδύλου P. caerulea. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Κομοτηνή, σελ. 147-148.

Δ10)      Γαϊτανάκη Κ. (1990). Επίδραση της αδενοσίνης στην πρωτεϊνοσύνθεση απομονωμένων καρδιακών κυττάρων αρουραίου. Πρακτικά 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Μυτιλήνη, σελ. 160-162.

Δ11)      Γαϊτανάκη Κ., Aνεζάκη Μ. και Μπέης Ισ. (1991). Μελέτη του "παράδοξου του ασβεστίου" σε απομονωμένη καρδιά πτηνών (Columba livia). Πρακτικά 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, σελ. 7-10.

Δ12)      Χατζηζήσης Δ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1991). Μελέτη της καλπαΐνης από το μυ του βραχίονα του Octopus vulgaris. Πρακτικά 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Ηράκλειο Κρήτης, σελ.146-149.

Δ13)      Σαργιάνος Ν., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1993). Επίδραση της καλπαΐνης σε απομονωμένα μυοϊνίδια από το σκελετικό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Φλώρινα-Καστοριά, σελ. 422-424.

Δ14)      Λαμπρακάκης Χ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1993). Επίδραση δισθενών ιόντων στο παράδοξο του ασβεστίου. Πρακτικά 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, Φλώρινα-Καστοριά, σελ. 434-436.

Δ15)      Κασσιώτης Γ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1996). Σύστημα καλπαΐνης-καλπαστατίνης και παράδοξο του ασβεστίου στην καρδιά. Πρακτικά 18ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καλαμάτα, σελ. 332-334.

Δ16)      Χατζηζήσης Δ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1996). Επίδραση καλπαΐνης σε απομονωμένες μυοϊνιδιακές πρωτεΐνες μυός του βραχίονα του Octopus vulgaris. Πρακτικά 18ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καλαμάτα, σελ. 345-347.

Δ17)      Γαϊτανάκη Κ., Καλαϊτζή Κ. και Μπέης Ισ. (1997). Ανοσολογική μελέτη της m-καλπαΐνης από σκελετικό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 19ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.-1ου Βαλκανικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 111-112.

Δ18)      Γαϊτανάκη Κ., Μαριάτος Γ., Αποστολόπουλος Κ. και Μπέης Ισ. (1997). Μελέτη της καλπαΐνης με ζυμογραφία καζεΐνης. Πρακτικά 19ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.-1ου Βαλκανικού Συνεδρίου,  σελ. 113-114.

Δ19)      Αποστολόπουλος Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1997). Μελέτη της καλπαΐνης με χρωματογραφία υψηλής πίεσης. Πρακτικά 19ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.-1ου Βαλκανικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη , σελ. 25-26.

Δ20)      Παφίλης Π., Μαραγκού Π., Γαϊτανάκη Αικ. και Βαλάκος Ε.Δ. (1998). Αυτοτομία της ουράς στα ενδημικά είδη σαυρών της Πελοποννήσου Lacerda graeca και Podarcis peloponnesiaca (Saura: Lacertidae). Πρακτικά 20ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σάμος,  σελ. 279-280.

Δ21)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (1999). Επίδραση μηχανικού στρες στις ενεργοποιούμενες από μιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 21ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σύρος,  σελ. 1-2.

Δ22)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μπέης Ισ. (2000). Ενεργοποίηση της p38-MAPK από α-αδρενεργική διέγερση στην καρδιά του Rana ridibunda. Πρακτικά 22ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σκιάθος,  σελ. 6-7.

Δ23)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ισ. (2000). Επίδραση ωσμωτικού και θερμικού στρες στην p38-MAPK της καρδιάς του Rana ridibunda. Πρακτικά 22ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σκιάθος,  σελ. 8-9.

Δ24)      Πεχτελίδου Α., Βαξεβανέλης Σ., Γαϊτανάκη Κ. και Λάζου Α. (2000). Διέγερση της υδρόλυσης των φωσφολιπιδίων της ινοσιτόλης μέσω των α1-αδρενεργικών υποδοχέων στην καρδιά του βατράχου. Πρακτικά 22ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σκιάθος,  σελ. 226-227.

Δ25)      Σάλαμε Ν., Σαμψών Α., Παφίλης Π., Γαϊτανάκη Κ. και Βαλάκος Σ.Δ. (2000). Συγκριτική μελέτη της αυτοτομίας στα Ελληνικά είδη του γένους PODARCIS (SAURIA: LACERTIDAE). Πρακτικά 22ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Σκιάθος,  σελ. 248-249.

Δ26)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μπέης Ισ. (2001). Χαρακτηρισμός των ΜΑPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 23ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Χίος, σελ. 4.

Δ27)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μπέης Ισ. (2001). Επίδραση β-αδρενεργικής διέγερσης στην ενεργοποίηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 23ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Χίος, σελ. 5.

Δ28)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μπέης Ισ. (2001). Επίδραση διαφόρων μορφών στρες (μηχανικό, ωσμωτικό, θερμικό) στην ενεργοποίηση των MAPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 23ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Χίος, σελ. 6-7.

Δ29)      Κουφάκη Μ., Καλογεροπούλου Θ., Δέτση Α., Παπαζαφείρη Π., Γαϊτανάκη Α., Ρέκκα Ε., Χρυσσέλης Μ. και Κουρουνάκης Π. (2001). Νέα αντιοξειδωτικά με συνδυασμένη αντι-αρρυθμική δράση. Πρακτικά 23ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Χίος, σελ. 90-91.

Δ30)      Βασιλόπουλος Α., Κουφάκη Μ., Καλογεροπούλου Θ., Γαϊτανάκη Κ. και Παπαζαφείρη Π. (2002). Αναστολή των αρρυθμιών που εμφανίζονται κατά τον επανεμποτισμό από αντιοξειδωτικές ενώσεις. Πρακτικά 24ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ερέτρια, σελ. 23-24.

Δ31)      Γαϊτανάκη Κ. (2002). Περιβαλλοντικό στρες και ενδοκυτταρική μεταγωγή μηνυμάτων σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπονδύλων. Πρακτικά 24ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ερέτρια, σελ. 27-28.

Δ32)      Γαϊτανάκη Κ., Σταθοπούλου Κ., Σταυρίδου Χ. και Μπέης Ι. (2002). Επίδραση οξειδωτικού στρες στις ενεργοποιούμενες από μιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 24ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ερέτρια, σελ. 29-30.

Δ33)      Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ., Μαρμάρη Α. και Μπέης Ι. (2002). Περιβαλλοντικό στρες και ΜΑΡΚs στο θαλάσσιο ασπόνδυλο Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 24ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ερέτρια, σελ. 131-132.

Δ34)      Σωζόπουλος Η., Παφίλης Π., Γαϊτανάκη Κ. και Βαλάκος Ε.Δ. (2002). Η επίδραση της θερμοκρασίας στη δραστικότητα των ενζύμων της πεπτικής οδού στην Podarcis peloponnesiaca (SAURIA: LACERTIDAE). Πρακτικά 24ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ερέτρια, σελ. 264-265.

Δ35)      Vasilopoulos A., Papazafiri P., Koufaki M., Calogeropoulou T., Gaitanaki C. and  Beis Is. (2002). Investigation of the role of reactive oxygen species in the post ischaemic myocardium. Newsletter, Proceedings of the 54th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology. Ioannina, pp 377-381.

Δ36)      Γαϊτανάκη Κ. (2003). Μεταγωγή μηνυμάτων και οξειδωτικό στρες στην καρδιά των σπονδυλωτών. Πρακτικά 25ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Μυτιλήνη, σελ. 58-59

Δ37)      Γαϊτανάκη Κ., Κεφαλογιάννη Ε., Μαρμάρη Α. και Μπέης Ι. (2003). Μεταγωγή μηνυμάτων και περιβαλλοντικό στρες στο Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 25ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Μυτιλήνη, σελ. 60-61.

Δ38)      Κεφαλογιάννη Ε., Κωτσάκης Ε., Φερλέ Β., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2003). Επίδραση βαρέων μετάλλων και θερμικού στρες στις ΜΑΡKs του Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 25ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Μυτιλήνη, σελ. 144-145.

Δ39)      Γαϊτανάκη Κ., Κεφαλογιάννη Ε., Κωτσάκης Σ., Φερλέ Β., Γουργού Ε. και Μπέης Ι. (2004). Επίδραση βαρέων μετάλλων στη σηματοδότηση των MAPKs στο Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 26ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος,  σελ. 52-53.

Δ40)      Γαϊτανάκη Κ., Παπατριανταφύλλου Μ., Σαϊτάκης Μ., Σταθοπούλου Δ. και Μπέης Ι. (2004). Επίδραση οξειδωτικών παραγόντων και του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στα μονοπάτια των MAPKs της καρδιάς του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 26ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος,  σελ. 54-55.

Δ41)      Κεφαλογιάννη Ε., Χατζοπούλου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2004). Επίδραση οξειδωτικού στρες στα σηματοδοτικά μονοπάτια των MAPKs και NFκΒ σε σκελετικούς μυοβλάστες Πρακτικά 26ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος,  σελ. 134-135.

Δ42)      Αγγελή Ι.-Κ., Τσαγγαράτου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2005). Επίδραση αντιοξειδωτικών παραγόντων στη σηματοδότηση των ERKs και p38-MAPK σε καρδιακά μυοκύτταρα. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 3-4.

Δ43)      Γουργού Ε., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2005). Επίδραση οξειδωτικού και θερμικού στρες στη μεταγραφή και τη μετάφραση των γονιδίων HSP70 και μεταλλοθειονινών στο M. galloprovincialis. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 69-70.

Δ44)      Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2005). Οξειδωτικό στρες και σηματοδότηση του μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ σε σκελετικούς μυοβλάστες θηλαστικών. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 141-142.

Δ45)      Κόμης Γ., Αποστολάκος Π., Γαϊτανάκη Α. και Γαλάτης Β. (2005). Μία νέα για τα φυτά κινάση συμμετέχει στο μηχανισμό ρύθμισης του όγκου του πλασμολυμένου πρωτοπλάστη. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 157-158.

Δ46)      Πεχτελίδου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2005). Το οξειδωτικό στρες επάγει απόπτωση των καρδιακών μυοκυττάρων θηλαστικών μέσω των JNKs/SAPKs. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 327-328.

Δ47)      Σταθοπούλου Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2005). Επίδραση του εξωκυτταρικού pH στη σηματοδότηση των ΜΑΡ κινασών στην καρδιά των αμφιβίων. Πρακτικά 27ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο,  σελ. 377-378.

Δ48)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Συμμετοχή των JNKs και p38-MAPK/MSK1 στη ρύθμιση των επιπέδων mRNA της οξυγενάσης της αίμης (HOX-1) σε H9c2 κύτταρα. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 1-2.

Δ49)      Γουργού Ε., Γαϊτανάκη Αικ. και Μπέης Ι. (2006). Εποχιακές διακυμάνσεις στα σηματοδοτικά μονοπάτια απόκρισης στο θερμικό στρες του Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 55-56.

Δ50)      Καλπαχίδου Θ., Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Επίδραση του CoCl2 στη σηματοδότηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 113-114.

Δ51)      Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Τα μονοπάτια των MAPKs εμπλέκονται στην ενεργοποίηση του NF-κΒ κατά την επίδραση οξειδωτικού στρες σε σκελετικούς μυοβλάστες. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 155-156.

Δ52)      Μάρκου Θ., Γαϊτανάκη Α. και Λάζου Α. (2006). Η φαινυλεφρίνη επάγει τον c-jun μέσω των σηματοδοτικών οδών των JNKs και MSK1 στα καρδιομυοκύτταρα ενήλικου αρουραίου. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα, σελ. 253-254.

Δ53)      Πεχτελίδου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Διαφορική επαγωγή του μονοπατιού JNK1/2 και του αποπτωτικού φαινοτύπου σε καρδιακούς μυοβλάστες μετά από οξειδωτικό στρες. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 349-350.

Δ54)      Πλιάτσκα Μ., Σταθοπούλου Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Επίδραση οξειδωτικών παραγόντων στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 353-354.

Δ55)      Σταθοπούλου Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Η αλκάλωση επάγει αντι-αποπτωτικά γεγονότα διαμέσου των ΜΑΡ κινασών στα H9c2 κύτταρα. Πρακτικά 28ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα,  σελ. 381-382.

Δ56)      Τσιαφούτης Ι., Ζώγα Α., Αγγελή Ι.Κ., Ηλιοδρομίτης Ε.Κ., Ανδρεάδου Ι., Γαϊτανάκη Α., Μπέης Ι. και Κρεμαστινός Δ.Θ. (2006). Η ισχαιμική προετοιμασία (preconditioning) και η νικορανδίλη τροποποιούν τους ενδοκυττάριους μεσολαβητές στα ισχαιμικά τμήματα της καρδιάς in vivo. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα.

Δ57)       Τσιαφούτης Ι., Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Α., Ζώγα Α., Ηλιοδρομίτης Ε.Κ., Λάζου Α., Μπέης Ι. και Κρεμαστινός Δ.Θ. (2006). Εξωκυττάρια ρυθμιζόμενες κινάσες σε φυσιολογικούς και υπερχοληστερολαιμικούς κονίκλους κατά τους διάφορους τύπους μετισχαιμικής προστασίας in vivo. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα.

Δ58)      Γαϊτανάκη Κ. (2006). Οξειδωτικό στρες και ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί σηματοδότησης με έμφαση στις ΜAPKs. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαμύλη, σελ. 35.

Δ59)      Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Οι ERK1/2 και η p38-MAPK μέσω της MSK1, εμπλέκονται στη σηματοδότηση του NF-κΒ κατά την επίδραση οξειδωτικού στρες σε σκελετικούς μυοβλάστες. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαμύλη, σελ. 59.

Δ60)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Συμμετοχή των JNKs και p38-MAPK/MSK1 στη ρύθμιση των επιπέδων mRNA της οξυγενάσης της αίμης (ΗΟΧ-1) σε κύτταρα H9c2. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαμύλη, σελ. 61.

Δ61)      Σταθοπούλου Κ., Πλιάτσκα Μ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2006). Επαγωγή του μονοπατιού της p38-MAPK από διάφορες μορφές οξειδωτικού στρες στην καρδιά των σπονδυλωτών. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαμύλη, σελ. 101.

Δ62)      Γαϊτανάκη Κ. (2007). Στρες και μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στο μυοκάρδιο. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 8-10 Φεβρουαρίου.

Δ63)      Μάρκου Θ., Cieslak D., Γαϊτανάκη Κ. και Λάζου Α. (2007). Ρόλος της MSK1 στην υπερτροφική αύξηση των ενήλικων καρδιακών μυοκυττάρων: ενδείξεις για τη ρύθμιση των επιπέδων του c-jun mRNA και την έκφραση της πρωτεΐνης αλλά όχι της φωσφορυλίωσής του. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 8-10 Φεβρουαρίου.

Δ64)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Α. και Μπέης Ι. (2007). Συμμετοχή των p38-MAPK/MSK1 στη ρύθμιση της επαγόμενης από το οξειδωτικό στρες φωσφορυλίωσης της μικρού μοριακού βάρους πρωτεΐνης θερμικού στρες (sHSP) σε H9c2 κύτταρα. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 4-5.

Δ65)      Γαϊτανάκη Α., Μαστρή Μ., Αγγελή Ι.Κ. και Μπέης Ι. (2007). Συμμετοχή των p38-MAPK και JNKs στη ρύθμιση της επαγόμενης από το θερμικό στρες απόκρισης στον καρδιακό μυ αμφιβίου. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 42-43.

Δ66)      Γουργού Ε., Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Α. και Μπέης Ι. (2007). Ενεργοποίηση των JNK-MAPK και μεταγραφικών παραγόντων στο Mytilus galloprovincialis. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 72-73.

Δ67)      Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2007). Επίδραση του οξειδωτικού στρες στη σηματοδότηση των MAPKs και NF-κΒ και στα επίπεδα της καταλάσης σε σκελετικούς μυοβλάστες. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 158-159.

Δ68)      Μαργαρώνη Μ., Αγάλλου Μ., Ντότσικα Ε., Γαϊτανάκη Α. και Καραγκούνη Ε. (2007). Δενδριτικά κύτταρα ευαισθητοποιημένα με πεπτίδιο της λεϊσμανιακής ΚΜΡ-11 ενεργοποιούν τον υποπληθυσμό των ρυθμιστικών/κατασταλτικών λεμφοκυττάρων. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 252-253.

Δ69)      Σταθοπούλου Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2007). Η αλκάλωση ενεργοποιεί τα σηματοδοτικά μονοπάτια των ΜΑΡ κινασών στα H9c2 κύτταρα. Πρακτικά 29ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα, σελ. 372-373.

Δ70)      Aggeli I.-K., Gaitanaki C. and Beis I. (2007). Role of calcium and p38-MAPK/MSK1 signaling in the regulation of Η2Ο2-induced phosphorylation of sHSP22 in H9c2 cells. 59th National Conference of Biochemistry and Molecular Biochemistry, Athens PP091.

Δ71)      Kefaloyianni E., Gaitanaki C. and Beis I. (2007).  MAPK signaling pathways are implicated in NF-κB activation and in antioxidant enzyme induction during oxidative stress in skeletal myoblasts. 59th National Conference of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, PP092.

Δ72)      Markou Th., Cieslak D., Gaitanaki C. and Lazou A. (2007). Role of MSK1 in the hypertrophic growth of adult cardiac myocytes: evidence for the regulation of c-jun mRNA and protein expression but not c-jun phosphorylation. 59th National Conference of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, PP192.

Δ73)      Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2007). The MAPK signalling pathways are activated by alkalosis in the H9c2 cells. 59th National Conference of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, PP193.

Δ74)      Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Κ. και  Μπέης Ι. (2008). Συμμετοχή των ERKs και JNKs στη ρύθμιση της υποκυτταρικής κατανομής και των επιπέδων mRNA και πρωτεΐνης του μεταγραφικού παράγοντα Egr-1 σε H9c2 κύτταρα. Πρακτικά 30ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 4-5.

Δ75)      Ζαντέ Δ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2008). Διαφοροποίηση σκελετικών μυοβλαστών-Επαγωγή του γονιδίου της HOX-1 από το οξειδωτικό στρες σε πλήρως διαφοροποιημένα μυοκύτταρα. Πρακτικά 30ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 128-129.

Δ76)      Ζηκάκη Κ., Σταθοπούλου Κ., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2008). Εμπλοκή των σηματοδοτικών μονοπατιών των JNKs και της p38-MAPK στις φυσιολογικές αποκρίσεις της καρδιάς των αμφιβίων σε συνθήκες έντονης οξέωσης. Πρακτικά 30ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 134-135.

Δ77)      Μελετίου Μ., Αγγελή Ι.Κ., Γαϊτανάκη Αικ. και Μπέης Ι. (2008). Εμπλοκή των MAPKs στην επαγόμενη από υπερωσμωτικό στρες φυσιολογική απόκριση καρδιακών μυοβλαστών. Πρακτικά 30ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 306-307.

Δ78)      Σίμου Χ., Σταθοπούλου Κ., Γουργού Ε., Παφίλης Π., Γαϊτανάκη Α. και Βαλάκος Ε.Δ. (2008). Αναγέννηση της ουράς σε σαύρες του γένους Podarcis και ρόλος θήρευσης και ενδιαιτήματος. Πρακτικά 30ου Πανελ. Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 430-431.

 

Ε) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 Ε1)      Pafilis P., Theologidis J., Gaitanaki K. and Valakos E. (1999). The effect of temperature on the digestive efficiency of a prey components in two lacertids lizards.  Comp. Biochem. Physiol., 124A: S139-S139.

 Ε2)      Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2001). Activation of mitogen-activated protein kinases in various models of preconditioning. J. Mol. Cell. Cardiol., 33:A50-A50.

 Ε3)      Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart. Am. Physiol. Society Abstracts, 8: 0303R.

 Ε4)      Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Zoga A., Steliou I., Beis I. and Kremastinos D. (2002). Stress activated protein kinases and ischaemic preconditioning in vivo. Eur. Heart J., 4: S216-S216.

 Ε5)      Koufaki M., Calogeropoulou T., Detsi A., Roditis A., Kourounakis A.P., Papazafiri P., Gaitanaki C. and Kourounakis P. (2002). Drugs Fut., 27: S307-S307.

 Ε6)      Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Alkalosis induces anti-apoptotic events via the MAPK signalling pathways in rat cardiac myoblasts. FEBS J., 273: 113-113S.

 Ε7)      Gourgou E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Thermal stress induces anti-apoptoptic events via the p38-MAPK pathway in M. galloprovincialis. FEBS J., 273:114-114S.

 Ε8)      Iliodromitis E.K., Aggeli IKS, Gaitanaki C., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D. (2007).  Nicorandil restores the lost protection of preconditioning in vivo and equalizes the intracellular mediators c-GMP, PKC and p38-MAPK. Eur. Heart J., 28: 363-363S.

 Ε9)      Stathopoulou K., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Increases in extracellular pH activate the MAPK signalling pathways in a mammalian cardiac experimental model. J. Mol. Cell. Cardiol., 44: 737-737S.

Ε10)      Aggeli I.-K. S, Gaitanaki C. and Beis I. (2008). ERKS and JNKS regulate hydrogen peroxide-induced EGR-1 MRNA and protein stimulation and nuclear accumulation in H9c2 cells. J. Mol. Cell. Cardiol., 44: 737-737S.

Ε11)      Aggeli I.-K.S, Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Intracellular calcium levels and p38-MAPK signalling pathways sequentially regulate H2O2 and calpain inhibition-induced alpha B-crystallin phosphorylation in H9c2 cells. FEBS J., 275: 116-116S.

Ε12)      Gourgou H., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Transcription factors activation by hyperthermia in Mytilus galloprovincialis. FEBS J., 275: 122-122S.

Ε13)      Gourgou E., Meletiou A., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Protection mechanisms against oxidative stress in Mytilus galloprovincialis.  Comp. Biochem. Physiol. (A) 151: 9-9S.

 

 

ΣΤ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΤ1)            Τσιτσιλώνη Ο., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. (2003). Γονιδιακή θεραπεία του καρκίνου μέσω στόχευσης ογκογονιδίων. Ογκολογική Ενημέρωση 5: 86-96.

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ζ1)            Μπέης Ισ. και Γαϊτανάκη Κ. (1985). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι, Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 216.

Ζ2)            Μπέης Ισ., Γαϊτανάκη Κ. και Λάζου Α. (1985). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ IΙ, Βιβλίο, Θεσσαλονίκη, σελ. 172.

Ζ3)            Μπέης Ισ., Γαϊτανάκη Κ., Καλογιάννη Μ., Λάζου Α. και Παπαδόπουλος Α. (1990). ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Βιβλίο,  Θεσσαλονίκη, σελ. 320.

Ζ4)            Μπέης Ισ., Γαϊτανάκη Κ., Θεοφιλίδης Γ., Καλογιάννη Μ., Λάζου Α., Μιχαηλίδης Β. και Παπαδόπουλος Α. (1990). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 60.

Ζ5)            Μπέης Ισ. και Γαϊτανάκη Κ. (1991). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 67.

Ζ6)            Μπέης Ισ., Λάζου Α. και Γαϊτανάκη Κ. (1991). ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 60.

Ζ7)            Μπέης Ισ. και Γαϊτανάκη Κ. (1995). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ, Σημειώσεις, Αθήνα, σελ. 135.

Ζ8)            Γαϊτανάκη Κ., Καραγκούνη Ε. και Κουσουλάκος Στ. (1995). ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, Σημειώσεις, Αθήνα, σελ. 100.

Ζ9)            Μπέης Ισ., Γαϊτανάκη Κ. και Βαλάκος Ε. (1997). ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Σημειώσεις, Αθήνα, σελ. 94.

Ζ10)            Μπέης Ισ., Γαϊτανάκη Κ., Βαλάκος Ε., Παπαζαφείρη Π. και Λάζου Α. (2000). ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ. Σημειώσεις, Αθήνα, σελ. 124.

Ζ11)            Γαϊτανάκη Κ., Καραγκούνη Ε., Παπαζαφείρη Π. και Τσιτσιλώνη Ο. (2004). ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, Σημειώσεις, Αθήνα, σελ. 120.

Ζ12)            Γαϊτανάκη Α. και Μπαξεβάνης Κ. (2007). ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (R. Goldsby, T. Kindt, B. Osborne, J. Kuby), Μετάφραση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, σελ. 788.

Ζ13)            Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ. και Μαρμάρη Α. (2007). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ (1ος Τόμος): Συγκριτική Φυσιολογία (P. Willmer, G. Stone and I. Johnston), Μετάφραση, Εκδόσεις Αεί, σελ. 650.