ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ Ελευθερία

ΕΠΙΘΕΤΟ Νικολούζου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ:19/07/1975, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7274740


ΣΠΟΥΔΕΣ

10/2007- : Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.

2003-2006: MSc Κλινική βιοχημεία και Μοριακή Διαγνωστική.

Αντικείμενο έρευνας; Έκφραση και εναλλακτικά mRNA μετάγραφα της L-DOPA Decarboxylase (DDC) στα ανθρώπινα λευκά αιμοσφαίρια. (Επιβλέπουσα: Βασιλακοπούλου, εργαστήριο βιοχημείας και μοριακής βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός 10/10.)


1996-2002: Σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας, της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου 7,32).


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου με θέμα: The calpain-calpastatin system in rat hearts (Wistar ). Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθηγητής: Α. Γαϊτανάκη .


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Νικολούζου Ε., Foufopoulos J., Παφίλης Π., Τσιτσιλόνη Ρ., Βαλάκος Ε.Δ (2008). Επιδεκτικότητα σε μολύνσεις στην Αιγαιόσαυρα (Podarcis erhardii) ανάλογα με την ηλικία και την έκταση νησιών του κεντρικού Αιγαίου 30ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Νικολούζου Ε., Foufopoulos J., Παφίλης Π., Τσιτσιλόνη Ρ., Βαλάκος Ε.Δ (2008). The impact of island features on the resistance to infection in isolated populations of Aegean wall lizard (Podarcis erhardii. 6th International Symposium on lacertids of mediterranean Basin. Μήθυμνα Λέσβου, Ιούνιος 2008.