ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Παναγιώτα Παπαζαφείρη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Τμήμα Βιολογίας,

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, 157 84 Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια.

Τηλέφωνο: 210-727 4665, FAX: 210-7274-635, email: ppapaz@biol.uoa.gr


Σπουδές

1983: Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


1987: Διδακτορικό Δίπλωμα, Université Scientifique Technologique et Médicale de Grenoble (France). Ειδικότητα: Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία.

Σταδιοδρομία

1984-1987: Laboratoire de Biophysique Moléculaire et Cellulaire, Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble, France. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (66ο πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού).


1987-1989: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη.


1989-1992: Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

1992-1994: Μεταδιδακτορική Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Department of Biological and Technological Research, Hospital San Raffaele, Milano, Ιταλία.


1995- 1998: Ερευνήτρια Γ΄, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.


1998-σήμερα: Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 1984-1987.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 1992-1994


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες

 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών

 3. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διερεύνηση της κυτταρικής σηματοδότησης [Ca2+]i, PI3K-Akt, HIF1a, σε συνθήκες στρες.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 1. PAPAZAFIRI, P. and OSBORNE. H.B., Effect of Alpha-difluoromethylornithine on DNA methylation in murine erythroleukaemic cells. Relationship to stimulation of induced differentiation. Biochem. J., 242, 479-483, (1987).

 2. PAPAZAFIRI, P. and OSBORNE, H.B., Regulation of ornithine decarboxylase in murine erythroleukaemic cells by N,N’-diacetyl-1,6-hexanediamine and N-acetyl-1,6-hexanediamine. Eur. J. Biochem., 178, 789-793, (1989).

 3. PAPAZAFIRI, P., OGAMI, K., RAMJI, D.P., NICOSIA, A., MONACI. P., CLADARAS, C. and ZANNIS, I.V., Promoter elements and factors involved in hepatic transcription of the human apoA-I gene. Positive and negative regulators bind to overlapping sites. J. Biol. Chem., 226, 5790-5797, (1991).

 4. PAPAZAFIRI, P., BOSSI, M. and MELDOLESI, J., Expression of muscle calsequestrin in epithelial HeLa cells: Distribution and functional role. Biochim. Biophys. Acta, 1223, 333-340, (1994).

 5. RACCHETTI, G., PAPAZAFIRI, P., VOLPE, P. and MELDOLESI, J., Calstorin, a new microsome lumen Ca2+-binding protein abundant in the rat brain. Biochem. Biophys. Res. Commun., 203, 828-833, (1994).

 6. RAICHMAN, M., PANZERI, M.C., CLEMENTI, E., PAPAZAFIRI, P., ECKLEY, M., CLEGG, D.O., VILLA, A. and MELDOLESI, J., Differential localization and functional role of calsequestrin in growing and differentiated myoblasts. J. Cell Biology, 128, 341-354, (1995).

 7. PAPAZAFIRI, P., PODINI, P., MELDOLESI, J. and YAMAGUCHI, T., Ageing affects cytosolic Ca2+-binding proteins and synaptic markers in the retina but not in the cerebral cortex neurons. Neurosci. Letters, 186, 65-68, (1995).

 8. DRAGATSIS, I., PAPAZAFIRI, P., ZIOUDROU, C. and GEROZISSIS, K., Opioids modify the release of LH at the pituitary level. In vitro studies with entire pituitaries. J. Endocrinology, 145, 263-270, (1995).

 9. ZARANI, F., PAPAZAFIRI, P. and KAPPAS, A., Induction of micronuclei in Human lymphocytes by Organic Solvents in vitro. J. Environ. Path. Toxic. Oncol., 18(1), 21-28, (1999).

 10. Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., Detsi, Α., Roditis, Α., Kourounakis, Α., Papazafiri, P., Tsiakitzis, K., Gaitanaki, C., Beis, I., Kourounakis, P. Novel potent inhibitors of lipid peroxidation with protective effects against reperfusion arrhythmias. J. Med. Chem., 44 (24), 4300-3, (2001).

 11. GAITANAKI, C., ANEZAKI, M., MARGIETI, M., PAPAZAFIRI, P. and BEIS I. Characterisation of the Calcium Paradox in the Isolated Perfused Pigeon Heart: Protection by Hypothermia, Acidosis and Alkalosis. Cell. Physiol. Biochem.12 (3), 93-100, (2002).

 12. PAPAZAFIRI, P. and KLETSAS, D. Developmental and age-related alterations of calcium homeostasis in human fibroblasts. Exp. Gerontol., 38(3), 307-11, (2003).

 13. Gaitanaki, C., Papazafiri, P., Beis, I. The Calpain-Calpastatin system and the calcium paradox in the isolated perfused pigeon heart. Cell Physiol. Biochem. 13, 173-180, (2003).

 14. Iliopoulou, D., Mihopoulos, N., Vagias, C., Papazafiri, P., and Roussis,. V. New brominated diterpenes from the red alga Laurencia obtuse. J. Org. Chem., 68, 7667-7674, (2003).

 15. Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., Rekka, e., chryselis, m., Papazafiri, P., Gaitanaki, C., and MAKRIYANNIS, A Bifunctional Agents for Reperfusion Arrhythmias: Novel hybrid Vitamin E/Class I Anti-arrhythmics. Bioorg. Med. Chem., 11(23), 5209-5219, (2003).

 16. Gaitanaki, C., LAMBRAKAKIS h., Papazafiri, P., and Beis, I. Effect of various divalent cations on the calcium paradox induction in the isolated perfused pigeon heart. J. Comp. Physiol. 174 (5), 371-82, (2004).

 17. Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., Detsi, Α., THEODOROU E., KIRIZIDI, C., VASSILOPOULOS, A., Kourounakis, Α., Tsiakitzis, K., Gaitanaki, C., Papazafiri, P. Synthesis of chroman analogues of lipoic acid and evaluation of their activity against reperfusion arrhythmias. Bioorg. Med. Chem., 12(18), 4835-41 (2004).

 18. Papazafiri, P., AVLONITIS, N., AGELOU, P., Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., SCOULICA, E. and FRAGIADAKI, I Structure-activity relationships of antineoplastic ring-substituted ether phospholopid derivatives. Cancer Chemother. Pharmacol., 56(3), 261-70 (2005).

 19. Vassilopoulos, A., Gaitanaki, C., Papazafiri, P. and Beis, I. Atrial natriuretic peptide mRNA regulation by p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Cell. Physiol. and Biochem., 16(4-6), 183-192, (2005) .

 20. Vassilopoulos, A. and Papazafiri, P. Attenuation of oxidative stress in HL-1 cardiomyocytes improves mitochondrial function and stabilizes Hif-1α. Free Rad. Res., 39(12), 1273-1284, (2005).

 21. Kladi, M., Xenaki, H., Vagias, C., Papazafiri, P., and Roussis V. New cytotoxic sesquiterpenes from the red algae Laurencia obtusa and Laurencia microcladia. Tetrahedron. 62(1), 182-189, (2006).

 22. Xilouri M. and P. Papazafiri. Anti-apoptotic effects of allopregnenolone on P19 neurons. Eur. J. Neurosci., 23(1), 43-54, (2006).

 23. Koufaki, M., Kiziridi, C., Papazafiri, P., Vassilopoulos, A., Varro, A., Nagy, Z., Farkas, Α., Makriyannis, A. Synthesis and biological evaluation of benzopyran analogues bearing class III antiarrhythmic pharmacophores. A. Bioorg Med Chem., 14(19), 6666-78, (2006).

 24. Xilouri, M., Avlonitis, N., Calogeropoulou, T. and Papazafiri, P. Neuroprotective effects of steroid analogues on P19-neurons. Neurochem. Intern., 50(4), 660-70, (2007).

 25. Gaitanaki, C., Kalpachidou Th., Aggeli I.K.S., Papazafiri, P. and Beis, I. CoCl2 induces protective effects via the p38-MAPK signalling pathway and ANF in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 210(13), 2267-77, (2007).

 26. Kladi, Μ., Vagias, C., Papazafiri, P., Furnari, G., Serio, D. and Roussis, V. New cytotoxic sesquiterpenes from the red alga Laurencia microcladia. Tetrahedron, 63, 7606-7611, (2007).

 27. Xilouri M. and Papazafiri. P. Induction of Akt by endogenous neurosteroids and calcium sequestration in P19 derived neurons. Neurotoxicity Res., 13(3-4):209-19, (2008).