Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου μετά το 2000


α/α

Θέμα

Επιβλέπων

Φοιτητής

Ημερομηνία παρουσίασης

Αλληλεπιδράσεις περιοχών Pleckstrin Homology με πρωτεΐνες και φωσφολιπίδια.

Μπέης Ισ.

Πουλάκου Μαρία

2001

Μετάδοση ενδοκυτταρικών σημάτων από τον ιό Epstein-Barr.

Μπέης Ισ.

Τρομπούκη Ειρήνη

06/2001

Επίδραση περιβαλλοντικού στρες στις MAPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Γαϊτανάκη Αικ.

Κεφαλογιάννη Ειρήνη

01/2002

Επίδραση οξειδωτικού στρες στις MAPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Γαϊτανάκη Αικ.

Σταθοπούλου Κωνσταντίνα

10/2002

Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης Bri και των μεταλλαγών της με την πρωτεΐνη της β-σεκρετάσης του αμυλοειδούς.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Πουλόπουλος-Μουλόπουλος Αλέξανδρος

2003

Μελέτη των πρωτεϊνών Notch και πρεσινιλίνης Ι.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Τόλια Αλεξάνδρα

2002

Μελέτη της διακύμανσης των θρεπτικών συστατικών στον ετήσιο κύκλο της Albinaria coerulea.

Βαλάκος Ευστρ.

Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη

09/2001

Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην πεπτική αποδοτικότητα των ειδών Podarcis erhardii και Podarcis gaigeae.

Βαλάκος Ευστρ.

Σταματίου Πολυξένη

09/2001

Μελέτη της σχέσης των ενεργειακών αποθεμάτων και της φυσιολογίας αυτοτομίας της ουράς σε ελληνικά είδη του γένους Podarcis.

Βαλάκος Ευστρ.

Γουργού Ελένη

09/2003

Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στη λειτουργία της πέψης στα ενδημικά είδη Podarcis peloponnesiaca και Podarcis gaigeae (Sauria: Lacertidae).

Βαλάκος Ευστρ.

Σωζόπουλος Ηλίας

09/2003

Σκελετική βιολογία και δημογραφικές παράμετροι προϊστορικών πληθυσμών της Ελλάδας.

Μανώλης Σ.Κ.

Πολίτη Λήδα

03/2002

Σκελετική βιολογία των πρωτοχριστιανικών πληθυσμών της Αγίας Τριάδας Θήβας και Έδεσσας.

Μανώλης Σ.Κ.

Απειρανθίτου Σοφία

03/2002

Επίδραση περιββαλοντικών ρυπαντών στην ομοιόσταση του ασβεστίου και στη γονιδιακή έκφραση σε ηπατικά κύτταρα ανθρώπου.

Παπζαφείρη Π.

Μετσίνη Αλεξάνδρα

06/2001

Ομοιόσταση του ασβεστίου κατά την κυτταρική γήρανση.

Παπζαφείρη Π.

Γυφτογιάννη Εμμανουέλα

03/2002

Μελέτη του μηχανισμού επαγωγής της απόπτωσης των νευρικών κυττάρων από ιόντα ασβεστίου.

Παπζαφείρη Π.

Μαυρογονάτου Ελένη

03/2003

Μελέτη του ρόλου της απόπτωσης των περιφερικών Τ λεμφοκυττάρων σε πειραματικά μοντέλα δερματικής λεϊσμανίασης.

Γαϊτανάκη Αικ.
Καραγκούνη Ευδ.

Γαλάνη Ιωάννα-Ευδοκία

03/2003

Μελέτη της επίδρασης του παρασίτου Leishmania major στηνέκφραση των ERK1/2 σε μακροφάγα και Τ λεμφοκύτταρα BALB/c ποντικών.

Γαϊτανάκη Αικ.
Καραγκούνη Ευδ.

Μαντραχίμοβα Μαρία

03/2003

Ανοσοϊστοχημική εντόπιση της κατανομής των νευροϊνιδίων και της πρωτεΐνης του στρες ubiquitin στουες νευρώνες του μεσεγκεφάλου χρόνιων αλκοολικών.

Μπέης Ισ.
Ράδοβιτς-Ισιδωρίδου Μ.

Σπηλιόπουλος Παναγιώτης

09/2003

Μορφομετρία με σύστημα ψηφιακής ανάλυσης εικόνας σε Η/Υ της κατανομής ιστονών στους πυρήνες λευκών αιμοσφαιρίων σχιζοφρενών μέσω της ιστοχημικής αντίδρασης αμμωνιακού αργύρου.

Μπέης Ισ.
Ράδοβιτς-Ισιδωρίδου Μ.

Κλουκίνα Ισμήνη

09/2003

Μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρεσινιλίνης-1 και του υποδοχέα Notch-1.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Σαρρή Μίλκα


Επίδραση της έκφρασης της caveolin-1 στην αλληλεπίδραση της πρεσινιλίνης-1 με την N-cadherin.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Μιχάκη Βασιλική

2003

Ο ρόλος των ρυθμιστών των G-πρωτεϊνών στην κυτταρική σηματοδότηση των οπιοειδών υποδοχέων.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Ξυδούς Μάριος

2004

Μελέτη της αυτοτομίας σε είδη της οικογένειας Lacertidae.

Βαλάκος Ευστρ.

Λάιος Γιάννης

06/2004

Βιομετρικά δεδομένα μηριαίου και κνημικού οστού. Μελέτη σύγχρονου και αρχαιολογικού υλικού με στόχο τον υπολογισμό του μέγιστου ολικού μήκους και του εν ζωή αναστήματος από αποσπασματικά μακρά οστά.

Μανώλης Σ.Κ.

Φουντουλάκης Γιώργος

03/2004

Γεωγραφική και χρονολογική κατανομή του αρχαιολογικού ανθρωπολογικού υλικού στον κυρίως Ελλαδικό χώρο όλων των περιόδων και αποδελτίωση πληροφοριών (φύλο, ηλικία, μετρήσεις σκελετικού υλικού).

Μανώλης Σ.Κ.

Τζιλιγκάκη Κωνσταντίνα

03/2004

Μεταγραφική ρύθμιση βασικών μεταγραφικών παραγόντων από ογκογονικά σήματα σε ένα in vitro σύστημα του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Παπαζαφείρη Π.
Πίντζας Α.

Βασιλείου Γιάννης

10/2003

Μελέτη της ενεργοποίησης της ιντεγκρινο-συνδεόμενης κινάσης (ILK) σε νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα.

Παπαζαφείρη Π.
Τσιλιμπάρη Ε.

Νικητοπούλου Ιωάννα

06/2003

Χαρακτηρισμός Τ-κλώνου ειδικού για το παθογονικό πεπτίδιο p2340 της ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Σκοπελίτη Μαργαρίτα

06/2003

Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου BCL2-L12, ενός νέου μέλους της οικογένειας BCL2, στον καρκίνο του μαστού.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Ξύγγη Ευαγγελία

09/2003

Μελέτη της αυτοτομίας στο είδος Cyrtopodion kotschyi.

Βαλάκος Ευστρ.

Αποστολοπούλου Μαρία

06/2004

Επίδραση βαρέων μετάλλων, υπερθερμίας και υποθερμίας στην ενεργοποίηση των MAP κινασών του Mytilus galloprovincialis.

Μπέης Ισ.

Κωτσάκης Στάθης-Αριστομένης

05/10/2004

Επίδραση του οξειδίου του αζώτου στην ενδοκυτταρική μεταγωγή μηνυμάτων στην καρδιά αμφιβίου.

Γαϊτανάκη Αικ.

Σαϊτάκης Μιχάλης

30/09/2004

Επίδραση ινσουλίνης και οξειδωτικού στρες στη σηματοδότηση των MAP κινασών και του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB σε σκελετικούς μυοβλάστες θηλαστικών.

Γαϊτανάκη Αικ.

Χατζοπούλου-Χατζή Αντωνία

30/09/2004

Η ενεργοποίηση της p38 και των p42/44 MAP κινασών κατά την επίδραση οξειδωτικού στρες σε καρδιακά μυοκύτταρα του Rattus norvegicus.

Γαϊτανάκη Αικ.

Τσαγγαράτου Αγγελική

30/09/2004

Επίδραση στρεσογόνων συνθηκών και κυτταροκινών στην ενεργοποίηση των MAP κινασών σε ανθρώπινους νεφρικούς ινοβλάστες.

Μπέης Ισ.

Μπούκα Μυρτώ

05/10/2004

Επίδραση οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων στις MAP κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Γαϊτανάκη Αικ.

Παπατριανταφύλλου Μαρία

30/09/2004

Μελέτη της έκφρασης του υποδοχέα IGF-IR στην κυτταρική σειρά PC-3 (καρκίνος του προστάτη) μετά από χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών και άλλων παραγόντων.

Μπέης Ισ.
Κουτσιλιέρης Μ.

Γεωργίου Μάρθα

05/10/2004

Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης Homer 3α με την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Μπεθάνη Ιωάννα

06/2004

Αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης BRI με την BASE 2 η οποία συμμετέχει στη δημιουργία αμυλοειδικών πεπτιδίων στη νόσο ALZHEIMER.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Βλαβάκη Μαρία

09/2004

Μελέτη της μιτοχονδριακής λειτουργίας κατά την υποξία διαφοροποιημένων καρδιοκυττάρων HL-1.

Παπαζαφείρη Π.

Σπάθης Άρης

30/09/2004

Μελέτη του ρόλου των ενδογενών νευροστεροειδών στην απόπτωση νευρικών κυττάρων.

Παπαζαφείρη Π.

Διαμαντοπούλου Αναστασία

30/09/2004

Βιοχημικοί δείκτες εγκεφαλικών βλαβών σε πρόωρα νεογνά με περιγεννητική ασφυξία ή λοίμωξη.

Μπέης Ισ.
Παπασωτηρίου Ι.

Παπασταματάκη Μαρία

01/2004

Μηχανισμοί διαφυγής καρκινικών κυττάρων από την ανοσοεπιτήρηση: in vitro μελέτη της επίδρασης υπερκείμενων καρκινικών κυτταρικών σειρών στην κυτταροτοξική ικανότητα λεμφοκυττάρων.

Τσιτσιλώνη Ουρ.
Βουτσάς Ι.

Παλαιολόγου Μαρίνα-Ποσούλα

07/2004

Μελέτη της ανοσογονικότητας και παθογονικότητας πεπτιδίου της θυρεοσφαιρίνης σε δύο φυλές ποντικών, μια ευαίσθητη και μια ανθεκτική στην πειραματική αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα που επάγεται από θυρεοσφαιρίνη.

Τσιτσιλώνη Ουρ.
Λυμπέρη

Χατζηιωάννου Κατερίνα

07/2004

Ενίσχυση της κυτταροτοξικής ικανότητας NK κυττάρων χρησιμοποιώντας συνδυασμό κυτταροκινών.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Γεωργάκη Συλβιάννα

07/2004

Επαγωγή της κυτταροτοξικότητας NK κυττάρων και εφαρμογή της σε in vivo μοντέλο όγκου.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Διαπούλη Φραντζέσκα

07/2004

Εντοπισμός και μελέτη της ενεργού περιοχής του ανοσορυθμιστικού πολυπεπτιδίου προθυμοσίνη α.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Ορθόπουλος Γεώργιος

07/2004

Μελέτη της ανοσογονικότητας και παθογονικότητας του πεπτιδίου p2340 της ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης στον ποντικό.

Τσιτσιλώνη Ουρ.
Λυμπέρη

Φατούρος Πολυχρόνης

09/2004

Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην πεπτική αποδοτικότητα δύο ειδών της οικογένειας των Lacertidae.

Βαλάκος Ευστρ.

Μηνά Άννα

10/2004

Επίδραση χαλκού και συνεργιστικές επιδράσεις Cu/θερμοκρασίας/H2O2 στην ενεργοποίηση των MAP-κινασών στο Mytilus galloprovincialis.

Γαϊτανάκη Αικ.

Φερλέ Βασιλική

17/01/2005

Επίδραση οξειδωτικού και θερμικού στρες στις MAP κινάσες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Μπέης Ισ.

Σταυρίδου Χρυσούλα

28/02/2005

Μελέτη της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών BRI και APP και επίδραση της BRI στην έκφραση της BACE.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Τσαχάκη Μαρία

08/06/2005

Μελέτη μοριακών μηχανισμών απόκρισης του εμποτιζόμενου μυοκαρδίου θηλαστικών στη υποξία.

Παπαζαφείρη Π.

Χαντζούρα Ελένη

12/07/2005

Μελέτη της προστατευτικής δράσης νευροστεροειδών σε καλλιέργειες νευρικών κυττάρων.

Παπαζαφείρη Π.

Παπουτσή Αθανασία

12/07/2005

Παλαιοδοντολογική μελέτη μετρικών και μη μετρήσιμων χαρακτηριστικών σε τρία νεκροταφεία της εποχής του χαλκού.

Μανώλης Σ.Κ.

Λυκουρέντζου Γεωργία

07/07/2005

Μελέτη ανοσολογικών παραμέτρων σε μοντέλο χρόνιου ήπιου stress επιμύων Wistar.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Πιτυχούτης Ποθητός

12/07/2005

In vitro μελέτη της ανοσοδραστικής περιοχής της προθυμοσίνης α με χρήση συνθετικών πεπτιδίων ομολόγων με το καρβοξυτελικό της άκρο.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Ξηρακιά Χαρούλα

12/07/2005

In vivo μελέτη του καρβοξυτελικού τμήματος της προθυμοσίνης α σε πειραματικά μοντέλα όγκου.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Νέζος Ανδριανός

12/07/2005

Μελέτη της σχέσης των πρωτεϊνών Homer με την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, APP.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Ράπτη Γεωργία

19/09/2005

Φυσιολογικές προσαρμογές του χερσαίου σαλιγκαριού Codrigtonia codrigtoni στη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου του. «Η ζωή ανάμεσα σε διαπαύσεις».

Βαλάκος Ευστρ.

Καρκούλης Παναγιώτης

23/09/2005

Μελέτη μεταγωγής σήματος κατά την επίδραση οξειδωτικού στρες σε σκελετικούς μυοβλάστες ποντικού.

Μπέης Ισ.

Γεωμελά Παναγιώτα-Αικατερίνη

23/09/2005

Μελέτη του εθισμού στη Drosophila melanogaster.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Φρουδαράκης Εμμανουήλ

28/09/2005

Μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών υπό συνθήκες εποχιακού στρες στο δίθυρο μαλάκιο Mytilus galloprovincialis.

Γαϊτανάκη Αικ.

Παπανικολάου Ισμήνη

28/09/2005

Προσδιορισμός του φύλου από την ανάλυση βιομετρικών δεδομένων μετακαρπικών οστών.

Μανώλης Σ.Κ.

Καργιολάκης Γεώργιος

27/09/2005

Προσδιορισμός του φύλου από την ανάλυση βιομετρικών δεδομένων μεταταρσικών οστών σύγχρονης σκελετικής συλλογής αναφοράς.

Μανώλης Σ.Κ.

Μακρυγεωργάκη Μαρία

27/09/2005

Μελέτη της οστεοαρθρίτιδας σε σύγχρονο ελληνικό πληθυσμό.

Μανώλης Σ.Κ.

Μωράτη Μαρία

06/10/2005

Βιοαρχαιολογική μελέτη του νεκροταφείου Δελή στην Αρχαία Κόρινθο.

Μανώλης Σ.Κ.

Αργυρακοπούλου Βασιλική

06/10/2005

In vivo μελέτη του ρόλου της νευροειδικής πρωτεΐνης BM88 στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος με ανάλυση του φαινοτύπου των TetOn-BM88 διαγονιδιακών ποντικών.

Μπέης Ισ.

Ζαβιτσάνου Σταυρούλα

12/10/2005

Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις της νευροειδικής πρωτεΐνης BM88 με τη χρήση πρωτεομικής τεχνολογίας.

Μπέης Ισ.

Τσιώρας Κωνσταντίνος

12/10/2005

Μελέτη πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με το εξωκυττάριο τμήμα της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς με χρήση φασματομετρίας μάζας.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Ηλιάδου Αλεξία

12/10/2005

Πρώιμη διερεύνηση της αποικοδόμησης της α-συνουκλεΐνης μέσω της αυτοφαγίας που διαμεσολαβείται από σαπερόνες (chaperone mediated autophagy) σε ανθρώπινη νευρική κυτταρική σειρά.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Οικονομόπουλος Σπύρος

12/10/2005

Μεταγωγή μηνυμάτων σε φυσιολογικά κύτταρα και κύτταρα επιμολυσμένα με το γονίδιο της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Γκέλη Αρχοντία

12/10/2005

Μελέτη μοριακών μηχανισμών απόκρισης των καρδιακών κυττάρων στην υποξία.

Παπαζαφείρη Π.

Μπιρμπιλοπούλου Ειρήνη

12/10/2005

Επίδραση οξειδωτικού stress στην επαγωγή αποπτωτικών ή προστατευτικών μηχανισμών στο Mytilus galloprovincialis.

Μπέης Ισ.

Μακρή Παναγιώτα

19/10/2005

Μελέτη της πανίδας των κουνουπιών στην περιοχή του Μαραθώνα.

Μαλούχου-Γκρίμπα Β.

Τσιτσιούλα Δήμητρα

19/10/2005

Μελέτη της έκφρασης της πρωτεΐνης θερμικού σοκ Hsp70 στο μύδι Mytilus galloprovincialis Lam.

Γαϊτανάκη Αικ.

Νικολαΐδου Βίκυ

19/10/2005

Ανοσοφαινοτυπικός προσδιορισμός λεμφοκυττάρων με χρήση κυτταρομετρίας ροής κατά την εξέλιξη της HIV νόσου. Δείκτες ενεργοποίησης CD8 λεμφοκυττάρων στην αποτυχία αντιρετροϊκής αγωγής.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Δουκάκης Βασίλειος

12/12/2005

Φυσικοανθρωπολογική μελέτη από τον Αλμυρό Περιθείας και τη Γαρίτσα (Κέρκυρα).

Μανώλης Σ.Κ.

Παπαργύρη Ευαγγελία

15/12/2005

Η ενεργοποίηση της p38-MAP κινάσης κατά την επίδραση Cu2+, υπερθερμίας και αντιοξειδωτικών παραγόντων στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Γαϊτανάκη Αικ.

Πλιάτσκα Μαρία

25/07/2006

Συγκριτική μελέτη κυτταροτοξικότητας ανθρώπινων λεμφοκυττάρων με χρήση κυτταρομετρίας ροής.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Μαθιουδάκη Εμμανουέλα

25/07/2006

Μελέτη της δράσης της προθυμοσίνης α στις αντιμικροβιακές ιδιότητες των ανθρώπινων ουδετερόφιλων.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Κατσίκη Άννα

25/07/2006

Αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών Homer με την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Κρούστη Καλλιόπη

25/07/2006

Επίδραση της πρωτεΐνης BRI2 και των μεταλλαγών της στο μεταβολισμό της APP. Ρύθμιση της ενζυμικής δραστηριότητας της β-εκκριτάσης από την BRI2.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Μαρούλη Ειρήνη

25/07/2006

Μελέτη του ομοδιμερισμού της πρωτεΐνης BRI2.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Μελαχροινού Κατερίνα

25/07/2006

Διερεύνηση της κρανιακής ποικιλομορφίας στο σύγχρονο ελληνικό πληθυσμό.

Μανώλης Σ.Κ.

Ζακοπούλου Ρουμπίνη

26/07/2006

Μελέτη επιγενετικών χαρακτηριστικών του κρανίου σε προϊστορικούς και ιστορικούς πληθυσμούς της Ελλάδας.

Μανώλης Σ.Κ.

Μιχαλίτση Ευαγγελία

26/07/2006

Οικοφυσιολογικές προσαρμογές στα χερσαία σαλιγκάρια Helix aspersa και Helix figulina.

Βαλάκος Ευστρ.

Κοτσακιόζη Παναγιώτα

26/09/2006

Θερμορύθμιση στο φίδι Natrix natrix.

Βαλάκος Ευστρ.

Μπέτσος Περικλής

26/09/2006

Συσχέτιση πρωτεασώματος με νευρωνικό θάνατο και νευροεκφυλισμό.

Παπαζαφείρη Π.

Ντερμεντζάκη Γεωργία

09/10/2006

Επίδραση του υποξικού παράγοντα CoCl2 στη σηματοδότηση της p38-MAP κινάσης στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Μπέης Ισ.

Καλπαχίδου Θεοδώρα

11/10/2006

Μελέτη του μηχανισμού δράσης αιθερικών φωσφολιπιδίων με αντικαρκινικές ιδιότητες.

Παπαζαφείρη Π.

Καρακώστα Λουκία

11/12/2006

Ανοσολογικές επιδράσεις των ισοφλαβονοειδών σε υγιείς και καρκινοπαθείς δότες.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Κιτρομηλίδου Χριστιάνα

19/12/2006

Δημογραφική και παλαιοπαθολογική ανάλυση ενός μεσαιωνικού πληθυσμού από την Αγία Τριάδα Θήβας, Ελλάδα.

Μανώλης Σ.Κ.

Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη

15/12/2005

Μελέτη της οστεοαρθρίτιδας στην άρθρωση του ώμου σε σύγχρονο ελληνικό πληθυσμό.

Μανώλης Σ.Κ.

Σπανού Χριστίνα

08/06/2006

Αρχαιοζωολογική μελέτη του οστεολογικού υλικού από την ανασκαφή του οικισμού Νεολιθικής Εποχής «Άγιος Βλάσης» (Αταλάντη, Φθιώτιδα).

Μανώλης Σ.Κ.

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

08/06/2006

Δημογραφική και παλαιοπαθολογική ανάλυση δύο πληθυσμών της Αρχαίας Κορίνθου.

Μανώλης Σ.Κ.

Καπουράλου Δέσποινα-Άννα

08/06/2006

Ιστοχημική μελέτη των νευροεκκριτικών πεπτιδίων και της υδροξυλάσης της τυροσίνης στον υποθάλαμο του αρουραίου μετά από οξύ ή επαναλαμβανόμενο στρες ακινητοποίησης.

Μπέης Ισ.

Νηφάκου Μαρία

26/04/2007

Ο ρόλος των υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών, GR και MR, στον εγκέφαλο, στις διαδικασίες μάθησης-μνήμης κατά τη νεογνική ηλικία.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Τσιαρλή Μαρία

08/05/2007

Δημογραφική και παλαιοπαθολογική μελέτη ενός πληθυσμού από την περιοχή της Θήβας.

Μανώλης Σ.Κ.

Αρβανιτάκη Ζαχαρούλα

17/05/2007

Οδοντομετρική μελέτη πληθυσμών της Αρχαίας Κορίνθου.

Μανώλης Σ.Κ.

Αθανασίου Ευανθία-Βαρβάρα

17/05/2007

Βιοαρχαιολογική μελέτη σε ανθρώπινο πληθυσμό από την Πηνειάδα Θεσσαλίας.

Μανώλης Σ.Κ.

Δημόπουλος Εμμανουήλ

17/05/2007

Η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδας σε σύγχρονο ελληνικό πληθυσμό.

Μανώλης Σ.Κ.

Ξιαρχοπούλου Άννα

17/05/2007

Μελέτη της επίδρασης της αναγέννησης της ουράς στην πεπτική αποδοτικότητα σε σαύρες της οικογένειας Lacertidae.

Βαλάκος Ευστρ.

Σολωμού Αμαλία

15/06/2007

Μελέτη των αμυντικών μηχανισμών σε είδη σαυρών της οικογένειας Lacertidae: Αυτοτομία της ουράς και ανοσολογικές αποκρίσεις.

Βαλάκος Ευστρ.

Κουρκούλη Αδριανή

16/06/2007

Μελέτη του ομοδιμερισμού της BRI2 πρωτεΐνης.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Κυραργύρη Βασιλική

24/07/2007

Σύγκριση της φυσιολογίας κανονικών και αναγεννημένων ουρών στις σαύρες Podarcis erhardii και μελέτη της επίδρασης στρεσογόνων παραγόντων στην αναγέννηση της ουράς.

Βαλάκος Ευστρ.

Σκέλλα Αριάδνη

24/07/2007

Μελέτη της επίδρασης των νευροστεροειδών σε μονοπάτια κυτταρικής επιβίωσης.

Παπαζαφείρη Π.

Κλεόπα Μαρία

19/07/2007

Θεωρητικές και υπολογιστικές μελέτες του συμπλόκου της γ-εκκριτάσης και των πρωτεϊνών του.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Ασημάκης Ηλίας

09/10/2007

Επίδραση της περιγεννητικής υποξίας στα κατεχολαμινικά συστήματα του στελέχους στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Μπέης Ισ.

Παγίδα Μαριάννα

15/10/2007

Μελέτη της δράσης της προθυμοσίνης α και των ανοσοδραστικών της πεπτιδίων στις ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές αντιμικροβιακές λειτουργίες των ουδετερόφιλων.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Ιωάννου Κυριακή

15/10/2007

Επαγωγή της απόπτωσης κατά την επίδραση θερμικού στρες στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda.

Γαϊτανάκη Αικ.

Μαστρή Μιχάλης

19/10/2007

Γενετικό υπόστρωμα παιδιών με αλλεργία του αναπνευστικού συστήματος, εργαστηριακώς επιβεβαιωμένη.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Βαρελά Ιωάννα

19/10/2007

Δημιουργία και ανάλυση διαγονιδιακού in vivo συστήματος υπερέκφρασης του υποδοχέα της ιντερφερόνης α στα Τ λεμφοκύτταρα για τη μελέτη του ρόλου του στην ανάπτυξη μελανωμάτων.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Καβροχωριανού Αρχοντούλα

19/10/2007

Διερεύνηση των αλλαγών της γονιδιακής έκφρασης μετά από έκθεση κυττάρων σε ρυπογόνους παράγοντες.

Παπαζαφείρη Π.

Μαυροφρύδη Όλγα

26/10/2007

Επίδραση αδρενεργικών αγωνιστών και ανταγωνιστών στη σηματοδότηση των ERKs σε σκελετικούς μυοβλάστες ποντικού.

Γαϊτανάκη Αικ.

Μπόκου Ελένη

26/10/2007

Αμφίδρομες λεμφοκυτταρικές αντιδράσεις σε σαύρες της οικογένειας Lacertidae.

Βαλάκος Ευστρ.

Αδαμόπουλος Χρήστος

14/11/2007

Επίδραση πεπτιδίων του θύμου αδένα στη φαγοκυττάρωση και αντιγονοπαρουσίαση μονοκύτταρων/μακροφάγων.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Βασιλόπουλος Σπυρίδων

10/12/2007

Μελέτη της επίδρασης της προθυμοσίνης α και των ανοσοδραστικών της πεπτιδίων στις αντιμικροβιακές λειτουργίες των ουδετερόφιλων ασθενών με καρκίνο.

Τσιτσιλώνη Ουρ.

Σαμαρά Πηνελόπη

11/01/2008

Ο ρόλος της μοριακής οδού TNF/NF-kB/FLIP στους νευρώνες του ΚΝΣ κατά την πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα.

Ευθυμιόπουλος Σπ.

Κουτρολός Μιχαήλ

22/02/2008