ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ανοσολογίας – Ανοσοθεραείας του καρκίνου

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

H ομάδα ασχολείται με τη μελέτη της εαγωγής λεμφοκυτταρικών ααντήσεων in vitro και in vivo. Η έρευνα εστιάζεται στη βελτίωση της ικανότητας ολλαλασιασμού και έκτυξης, αλλά κυρίως της κυτταροτοξικής δραστικότητας των ειδικών Τ λεμφοκυττάρων και των ΝΚ κυττάρων έναντι καρκινικών κυττάρων-στόχων. Στα in vivo ειράματα χρησιμοοιούνται ροτυοοιημένα μοντέλα όγκου σε οντίκια, είτε σε καθιερωμένες φυλές (χ Balb/C, C57BL/6) είτε σε ανοσοανεαρκή ζώα (SCID). Για την ενίσχυση των λεμφοκυτταρικών ααντήσεων χρησιμοοιούνται διαλυτά ανοσοδραστικά μόρια, όως ετίδια του θύμου αδένα (ροθυμοσίνη α), κυτταροκίνες (ιντερλευκίνη 2, ιντερλευκίνη 12, MIF) και αναστολείς τους (ISO:1), ανοσοτροοοιητές φυτικής ροέλευσης (φυτοοιστρογόνα) και συνδυαστικά ρωτόκολλα των αραάνω μορίων. Στις μεθόδους ου χρησιμοοιούνται εριλαμβάνονται η αομόνωση λεμφοκυττάρων και ο μαγνητικός διαχωρισμός των υοληθυσμών τους, η καλλιέργεια και έκτυξη κυτταρικών σειρών και γραμμών, η δημιουργία και ο λειτουργικός έλεγχος δεδριτικών κυττάρων, η δοκιμασία ελέγχου του ολλαλασιασμού και της κυτταροτοξικότητας των λεμφοκυττάρων μετά αό σήμανση με ραδιενεργά στοιχεία, φαινοτυικός έλεγχος των λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής, η αομόνωση και μελέτη της φαγοκυτταρικής ικανότητας των ουδετερόφιλων και ο ενοφθαλμισμός ειραματοζώων με καρκινικά κύτταρα.

 

ΜΕΛΗ

Τσιτσιλώνη Ουρανία, Εικ. Καθηγήτρια

 

Υοψήφιοι Διδάκτορες

Σκοελίτη Μαργαρίτα, Βιολόγος, Υοψήφια Διδάκτορας Τμήματος Βιολογίας

Πισταμαλτζιάν Νικόλαος, Ιατρός, Υοψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής

 

Μετατυχιακοί φοιτητές

Ευαγγελινός Νικόλαος, Βιολόγος, Μετατυχιακός φοιτητής ΜΔΕ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική

Ιωάννου Κυριακή, Βιολόγος, Μετατυχιακή Ερευνήτρια

 

Προτυχιακοί φοιτητές

Καραχάλιου Χρυσούλα-Ευαγγελία

Μαυροθαλασσίτη Ηλέκτρα

Μωραΐτη Λητώ

Σαμαρά Πηνελόη

Ριζοούλου Ζαΐρα

Μιρμίλης Αναστάσιος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανειστήμιο Ιωαννίνων)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώου, Τμήμα Βιολογίας

157 84 Πανειστημιόολις, Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 7274 215

ΦΑΞ: 210 7274 635

E-mail: rtsitsil@biol.uoa.gr

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ PEER-REVIEWED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.     Baxevanis CN, Voutsas IF, Tsitsilonis OE, Gritzapis AD, Soteriadou R and Papamichail M. Tumor specific CD4+ T lymphocytes from cancer patients are required for optimal induction of cytotoxic T cells against the autologous tumor. J. Immunol. 164: 3902-3912, 2000.

2.     Baxevanis CN, Voutsas IF, Tsitsilonis OE, Tsiatas ML, Gritzapis AD and Papamichail M. Compromised anti-tumor responses in tumor necrosis factor-α knockout mice. Eur. J. Immunol. 30: 1957-1966, 2000.

3.     Baxevanis CN, Gritzapis AD, Tsitsilonis OE, Katsoulas, HL and Papamichail M. HER-2/neu-derived peptide epitopes are also recognized by cytotoxic CD3+CD56+ (NKT) lymphocytes. Int. J. Cancer 98:864-872, 2002.

4.     Tsitsilonis OE, Stoeva S, Echner H, Balafas A, Margomenou L, Katsoulas HL, Troy DJ, Voelter W, Papamichail M and Lymberi P. A skeletal muscle troponin T ELISA based on the use of an antibody against the soluble troponin T (16-31) fragment. J. Immunol. Meth. 268:141-148, 2002.

5.     Tsavaris NB, Katsoulas HL, Kosmas C, Papalambros E, Gouveris P, Papantoniou N, Rokana S, Kosmas N, Skopeliti M and Tsitsilonis OE. The effect of edrecolomab (Mo17-1A) or fluorouracil-based chemotherapy on specific immune parameters in patients with colorectal cancer. A comparative study. Oncology 67:403-410, 2004.

6.     Skopeliti M, Voutsas IF, Klimentzou P, Tsiatas ML, Beck A, Bamias A, Moraki M, Livaniou E, Neagu M, Voelter W and Tsitsilonis OΕ. The immunologically active site of prothymosin α is located at the carboxy-terminus of the polypeptide. Evaluation of its in vitro effects in cancer patients. Cancer Immunol. Immunother. 55:1247-1257, 2006.

7.     Valakos ED, Kourkouli A, Skopeliti M, Pafilis P, Poulakakis N, Voutsas IF, Lymberakis P, Simou C, Voelter W and Tsitsilonis OE. Combining immunological and molecular data to assess phylogenetic relations of some Greek Podarcis species. Comp. Biochem. Physiol. B 147:1-10, 2007.

8.     Skopeliti M, Kratzer U, Altenberend F, Panayotou G, Kalbacher H, Stevanovic S, Voelter W and Tsitsilonis OE. Proteomic exploitation on prothymosin α-induced monocuclear cell activation. Proteomics 7:1814-1824, 2007.

9.     Karioti A, Skopeliti M, Tsitsilonis O, Heilmann J and Skaltsa H. Cytotoxicity and immunomodulating characteristics of labdane diterpenes from Marrubium cylleneum and Marrumium velutinum. Phytochemistry 68:1587-1594, 2007.

10.  Bamias A, Koutsoukou V, Terpos E, Tsiatas ML, Liakos C, Tsitsilonis O, Rodolakis A, Voulgaris Z, Vlahos G, Papageorgiou T, Papatheodoridis G, Archimandritis A, Antsaklis A, Dimopoulos MA. Correlation of NK T-like CD3+CD56+ cells and CD4+CD25+(hi) regulatory T cells with VEGF and TNF-α in ascites from advanced ovarian cancer: Association with platinum resistance and prognosis in patients receiving first-line, platinum-based chemotherapy. Gynecol. Oncol. 108:421-427, 2008.