ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Κυτταρική φυσιολογία με έμφαση στην αλληλεπίδραση των: PI3K-Akt, ασβέστιο και HIF1α.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζεται στη διερεύνηση των συνθηκών που επιτρέπουν την διατήρηση και την αποκατάσταση της κυτταρικής φυσιολογίας. Τα πρότυπα μελέτης είναι 1) κυτταρική γήρανση, 2) ισχαιμία-επανοξυγόνωση σε εμποτιζόμενο μυοκάρδιο αρουραίου, 3) διεγερσιμοτοξικότητα νευρικών κυττάρων και 4) επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και νανοσωματιδίων. Μελετούμε την ενεργοποίηση των PI3K-Akt, ασβεστίου και HIF1α και ερευνούμε την αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους σηματοδοτικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν στην ρύθμιση της κυτταρικής ομοιοστασίας και επιβίωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές βιοχημείας, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας όπως φθορισμομετρία, υποκυτταρική κλασμάτωση, ΡΤ-PCR, ανοσοστύπωμα κατά western και ανοσοκατακρήμνιση.ΜΕΛΗ

Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Επίκουρος Καθηγήτρια


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όλγα Μαυροφρύδη


Διπλωματικοί φοιτητές

Έλλη Περιστέρη

Ειρήνη Σταυρούλα Κομσέλη


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας

157 84 Πανεπιστημιόπολις, Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 7274 665, 210 7274244

ΦΑΞ: 210 7274 635

E-mail: ppapaz@uoa.grΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ PEER-REVIEWED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. PAPAZAFIRI, P. and KLETSAS, D. Developmental and age-related alterations of calcium homeostasis in human fibroblasts. Exp. Gerontol., 38(3), 307-11, (2003).

 2. Gaitanaki, C., Papazafiri, P., Beis, I. The Calpain-Calpastatin system and the calcium paradox in the isolated perfused pigeon heart. Cell Physiol. Biochem. 13, 173-180, (2003).

 3. Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., Rekka, e., chryselis, m., Papazafiri, P., Gaitanaki, C., and MAKRIYANNIS, A Bifunctional Agents for Reperfusion Arrhythmias: Novel hybrid Vitamin E/Class I Anti-arrhythmics. Bioorg. Med. Chem., 11(23), 5209-5219, (2003).

 4. Papazafiri, P., AVLONITIS, N., AGELOU, P., Koufaki, Μ., Calogeropoulou, Τ., SCOULICA, E. and FRAGIADAKI, I Structure-activity relationships of antineoplastic ring-substituted ether phospholopid derivatives. Cancer Chemother. Pharmacol., 56(3), 261-70 (2005).

 5. Vassilopoulos, A., Gaitanaki, C., Papazafiri, P. and Beis, I. Atrial natriuretic peptide mRNA regulation by p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Cell. Physiol. and Biochem., 16(4-6), 183-192, (2005) .

 6. Vassilopoulos, A. and Papazafiri, P. Attenuation of oxidative stress in HL-1 cardiomyocytes improves mitochondrial function and stabilizes Hif-1α. Free Rad. Res., 39(12), 1273-1284, (2005).

 7. Kladi, M., Xenaki, H., Vagias, C., Papazafiri, P., and Roussis V. New cytotoxic sesquiterpenes from the red algae Laurencia obtusa and Laurencia microcladia. Tetrahedron. 62(1), 182-189, (2006).

 8. Xilouri M. and P. Papazafiri. Anti-apoptotic effects of allopregnenolone on P19 neurons. Eur. J. Neurosci., 23(1), 43-54, (2006).

 9. Koufaki, M., Kiziridi, C., Papazafiri, P., Vassilopoulos, A., Varro, A., Nagy, Z., Farkas, Α., Makriyannis, A. Synthesis and biological evaluation of benzopyran analogues bearing class III antiarrhythmic pharmacophores. A. Bioorg Med Chem., 14(19), 6666-78, (2006).

 10. Xilouri, M., Avlonitis, N., Calogeropoulou, T. and Papazafiri, P. Neuroprotective effects of steroid analogues on P19-neurons. Neurochem. Intern., 50(4), 660-70, (2007).

 11. Gaitanaki, C., Kalpachidou Th., Aggeli I.K.S., Papazafiri, P. and Beis, I. CoCl2 induces protective effects via the p38-MAPK signalling pathway and ANF in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 210(13), 2267-77, (2007).

 12. Kladi, Μ., Vagias, C., Papazafiri, P., Furnari, G., Serio, D. and Roussis, V. New cytotoxic sesquiterpenes from the red alga Laurencia microcladia. Tetrahedron, 63, 7606-7611, (2007).

 13. Xilouri M. and Papazafiri. P., Induction of Akt by endogenous neurosteroids and calcium sequestration in P19 derived neurons. Neurotoxicity Res., 13(3-4):209-19, (2008).