ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μοριακή και Κυτταρική Νευροβιολογία της νόσου Alzheimer


ΜΕΛΗ


Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μαρία Τσαχάκη,


Διπλωματικοί φοιτητές

Ανδριάννα Φετάνη (Andriana Fetani)

Ντιάνα Τόλη (Diana Toli)

Δέσποινα Σερλιδάκη (Despina Serlidaki)

Λυδία Παππούλια (Lydia Pappoulia)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας

157 84 Πανεπιστημιόπολις, Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210 7274 890, 210 7274926

ΦΑΞ: 210 7274 635

E-mail: efthis@biol.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζεται στην Μοριακή και Κυτταρική βιολογία της πρόδρομης πρωτεΐνης του Αμυλοειδούς (Amyloid Precursor Protein, APP) και της πρεσενιλίνης 1(presenilin 1, PS1) που συνδέονται με την νόσο Alzheimer. Μελετούμε την υποκυτταρική κατανομή, την ενδοκυτταρική κυκλοφορία, τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και το μεταβολισμό. Επιπλέον ερευνούμε την αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών αυτών με διαμεμβρανικές και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την λειτουργία τους αλλά και το μεταβολισμό τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές βιοχημείας, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας όπως υποκυταρική κλασμάτωση, PCR, site directed mutagenesis, κλωνοποίηση, έκφραση πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα με την τεχνική της διαμόλυνσης, ανοσοστύπωμα κατά western και ανοσοκατακρήμνιση.


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ PEER-REVIEWED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


1. Talamagas A.A., Efthimiopoulos S., Tsilibary E.C., Figueiredo-Pereira M.E., and Tzinia AK. (2007). Abeta(1-40)-induced secretion of matrix metalloproteinase-9 results in sAPPα release by association with cell surface APP. Neurobiology of Disease 28:304-315.

2. Fassa A., Parisiadou L., Robakis N.K., and Efthimiopoulos S. (2007). Novel Processing of Notch 1 within its intracellular domain by a cystein protease. Neurodegenerative Diseases 4(2-3): 148-155.


3. Parisiadou L. and Efthimiopoulos S. (2007). Expression of mDab1 promotes the stability and processing of Amyloid Precursor Protein and this effect is counteracted by X11α. Neurobiol of Aging 28:377-388.


4. Papandreou M.A., Kanakis C.D., Polissiou M.G., Efthimiopoulos S., Cordopatis P., Margarity M., and Lamari F.N. (2006). Inhibitory activity on amyloid-beta aggregation and antioxidant properties of Crocus sativus stigmas extract and its crocin constituents. J Agric Food Chem 54(23):8762-8.


5. Fassa A., Mehta P., Efthimiopoulos S., (2005). Notch 1 interacts with the Amyloid Precursor Protein in a Numb-independent manner. J Neurosci Res 82:214-224.


6. Fotinopoulou A., Tsachaki M., Vlavaki M., Poulopoulos A., Rostagno A., Frangione B., Ghiso J., Efthimiopoulos S., (2005). BRI2 Interacts with Amyloid Precursor Protein (APP) and Regulates Amyloid β (Aβ) Production. J Biol Chem 280:30768-30772.


7. Parisiadou L, Fassa A, Fotinopoulou A, Bethani I, Efthimiopoulos S (2004). Presenilin 1 and Cadherins: Stabilization of Cell-Cell Adhesion and Proteolysis-Dependent Regulation of Transcription. Neurodegenerative Diseases 1:184-191.


8. Marambaud P, Shioi J, Serban G, Georgakopoulos A, Sarner S, Nagy V, Baki L, Wen P, Efthimiopoulos S, Shao Z, Wisniewski T, Robakis NK., (2002). A presenilin-1/gamma-secretase cleavage releases the E-cadherin intracellular domain and regulates disassembly of adherens junctions. EMBO J 21(8):1948-56.


9. Baki L, Marambaud P, Efthimiopoulos S, Georgakopoulos A, Wen P, Cui W, Shioi J, Koo E, Ozawa M, Friedrich VL Jr, Robakis NK (2001). Presenilin-1 binds cytoplasmic epithelial cadherin, inhibits cadherin/p120 association, and regulates stability and function of the cadherin/catenin adhesion complex. Proc Natl Acad Sci U S A 98(5):2381-2386


10. Georgakopoulos A, Marambaud P, Friedrich VL Jr, Shioi J, Efthimiopoulos S, Robakis NK (2000). Presenilin-1: a component of synaptic and endothelial adherens junctions. Ann N Y Acad Sci 920:209-14