ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ


Μανώλης Σωτήρης, Επικ. Καθηγητής


Ηλιόπουλος Κώστας, Επιστημονικός συνεργάτης

Πετρουτσά Ειρήνη, Επιστημονική συνεργάτης

Λάγια Άννα, Επιστημονική συνεργάτης


Στραβοπόδη Ελένη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Φουντουλάκης Γιώργος, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Μουντράκης Κωνσταντίνος, Μεταπτυχιακός φοιτητής

Χοβαλοπούλου Μαριλένα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μιχαήλ Δήμητρα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Βάννα Βελίσσαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια


Διπλωματικοί φοιτητές/τριες


2007-2008

Αγγελάκη Στέλλα

Καράμπελα Αγγελική

Μπαλανίκα Κατερίνα

Ντάκου-Ζαμπλάρα Κατερίνα

Πασχαλίδου Παναγιώτα

Πάφος Κων/νος

Τρυφωνίδη Τζούλια

Χαρίση Δροσιά

2008-2009

Γιαρδόγλου Παναγιώτα

Κουσκούκης Αλέξανδρος

Κωστοπούλου Ελένη

Παπαχριστοφόρου Χριστίνα

Χατζώκου Δήμητρα


Αντικείμενο έρευνας


 1. Βιοαρχαιολογική μελέτη του ανθρώπινου σκελετικού υλικού


Η βιοαρχαιολογική μελέτη των ανθρώπινων σκελετικών υπολειμμάτων προερχόμενων από αρχαιολογικές ανασκαφές, αποτελεί βασική δραστηριότητα της Ερευνητικής Ομάδας. Η έρευνα κυρίως εστιάζεται στην βιοπολιτισμική προσαρμογή των ανθρώπινων πληθυσμών του Ελλαδικού χώρου στα τελευταία 10.000 χρόνια, με έμφαση στην καταγραφή της ποικιλομορφίας, της ιστορίας της υγείας και της ασθένειας καθώς και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανθρώπινη βιολογία και πολιτισμό.


 1. Μελέτη της ποικιλομορφίας του σύγχρονου ανθρώπινου σκελετικού υλικού. Δημιουργία σκελετικής συλλογής αναφοράς – επέκταση της.


Η δημιουργία της σύγχρονης σκελετικής συλλογής αναφοράς στα προηγούμενα χρόνια (1997-2006), σήμερα αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για την έρευνα στην βιοαρχαιολογία και την δικαστική ανθρωπολογία. Η συλλογή σήμερα αριθμεί 225 σκελετούς γνωστού φύλου και ηλικίας θανάτου και στόχος είναι να αυξηθεί αριθμητικά όσο το δυνατόν περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Η συλλογή αποτελεί μια σημαντική πηγή δεδομένων και παραγώγων για την βιοαρχαιολογική μελέτη των προϊστορικών σκελετικών πληθυσμών.


 1. Μελέτη της σύγχρονης ανθρώπινης ποικιλομορφίας (ζώντες)


Καταγραφή διάφορων μορφολογικών (δερματογλυφές κλπ.) και δημογραφικών παραμέτρων (ανάστημα και διάφορες άλλες σωματικές αναλογίες) του σύγχρονου πληθυσμού (κυρίως φοιτητών και φοιτητριών) για τη μελέτη της σύγχρονης ποικιλομορφίας, των προτύπων ανάπτυξης και την σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες.


Ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών του Τομέα ΦΖΑ


Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Κ. Μανώλης

Διεύθυνση: Νικηταρά 35, Τ.Κ. 200 06, Βραχάτι Κορινθίας

E-mail: smanol@biol.uoa.gr; homo52@gmail.com

Τηλ. 210-7274 637, -640, -734, Fax: 210-7274 635


Μαθήματα (που συμμετέχει):

Φυσική Ανθρωπολογία (Γ΄εξαμήνου) και Εξελικτική Βιολογία (Ζ΄εξαμήνου)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Βιοαρχαιολογία, Εξέλιξη του ανθρώπου, Σύγχρονη ανθρώπινη ποικιλομορφία.


Επιλεγμένες Peer-reviewed Δημοσιεύσεις


 1. Manolis S.K. 1996. Hellenic Late Pleistocene Fossils. Anthropologie (Brno), vol. XXXIV/1-2: 275-284.

 2. Mallegni F.F., Bertoldi, F., Manolis S.K. 1999. The Gravettian Female Human Skeleton of the Paglicci Cave: Paglicci 25 (Rignano Garganico, Puglia South Italy). Homo, 50 (2): 127-148.

 3. Mallegni F.F., Fabbri P-F. & Manolis S.K. 2000. Paleobiology of the two Gravettian Skeletons from Veneri Cave (Parabita, Puglia, Italy). Homo, 51 (2-3): 325-357.

 4. Manolis S.K. 2001. The Ancient Minoans (Crete Isl. - Greece): a Biodistance Study. Human Evolution, 16(2) 125-136

 5. Bartoli F., Tartareli G., Manolis S.K., Mallegni F.F. & A. Sampson 2001. Dietary Reconstruction of the Early Bronze Age Manika Population (Euboea Isl., Greece) (Anthropologie, Brno) XXXIX/2-3, pp. 117-124.

 6. Tsilivakos M.G., Manolis S.K., Vikatou O., and Papagrigorakis M.J. 2002. Periodontal disease in the Mycenean (1450-1150 BC) population of Aghia Triada, W. Peloponnese, Greece. International Journal of Anthropology, 17(2): 91-100.

 7. Farkas, L., S.K. Manolis, et al, 2005. International Anthropometric Study of Facial Morphology in Various Ethnic Groups/Races. The Journal of Craniofacial Surgery, 16 (4): 615-646.

 8. Brace, C.L., Seguchi, N., Quintyn, C.B., Fox, S.C., Nelson, A.R., Manolis, S.K., & P. Oigeng 2006. The questionable contribution of the Neolithic and the Bronze Age to European craniofacial form. Proc Natl Acad Sci USA. 2006 Jan 3; 103(1): 242-247.

 9. Lagia, A., Eliopoulos, C., and S. Manolis 2006. Thalassemia: macroscopic and radiological study of a case. International Journal of Osteoarchaeology 17: 269-285.

 10. Eliopoulos, C., Lagia, A., and S.K. Manolis 2007. A Modern, Documented Human Skeletal Collection from Greece. Homo – Journal of Comparative Human Biology 58: 221-228.