ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Μπέης Ισίδωρος, Καθηγητής

Γαϊτανάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Αγγελή Ιωάννα-Αικατερίνη, Λέκτορας

Γουργού Ελένη, Υποψήφια Διδάκτορας

Ζαβιτσιάνου Σταυρούλα, Υποψήφια Διδάκτορας

Φουλούλου Μπεάτα, Υποψήφια Διδάκτορας

 

Διπλωματικοί φοιτητές

Ζαντέ Δήμητρα

Λυμπεροπούλου Άννα

Ζηκάκη Κυριακή

Θεοφιλάτος Δημήτριος

Λεάνδρου Μυρτώ

Λατανιώτης Λάζαρος

 

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου έρευνας

Αντικείμενο της έρευνας της ομάδας είναι η μελέτη των μοριακών μηχανισμών ενδοκυτταρικής σηματοδότησης που επάγονται σε καταστάσεις στρες (θερμικό, ωσμωτικό, οξειδωτικό, μηχανικό) σε διάφορους κυτταρικούς τύπους και των  ακολουθιών των γεγονότων που οδηγούν στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης  και τις τελικές φυσιολογικές αποκρίσεις (προστασία-απόπτωση-νέκρωση). Η έρευνα  διεξάγεται σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστού/οργάνου και ολόκληρου οργανισμού. Έμφαση έχει δοθεί στις επιδράσεις του οξειδωτικού στρες και τους  πιθανούς μηχανισμούς προστασίας των κυττάρων από αυτό. Ανάμεσα στις  τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της ομάδας περιλαμβάνονται: κλασικές βιοχημικές μέθοδοι, ραδιοχημικές μέθοδοι προσδιορισμού δραστικότητας ενζύμων, κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι εμποτισμού απομονωμένης καρδιάς σπονδυλωτών,  ανάλυση κατά Western, Ανοσοκυτταροχημεία, Συνεστιακή Μικροσκοπία, δοκιμασία μετατόπισης ηλεκτροφορητικής κινητικότητας πρωτεϊνών, αντίστροφη μεταγραφή και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, μετασχηματισμός βακτηρίων και επιμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων.

 

 

2. Ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα

 

Ονοματεπώνυμο: Μπέης Ισίδωρος

Βαθμίδα: Καθηγητής

Διεύθυνση: Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

E-mail: ibeis@biol.uoa.gr

Τηλ.: 210-7274349

Fax: 210-7274635

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Φυσιολογία Ζώων

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΜΣ Υποψηφίων Διδακτόρων: Φυσιολογία Ζώων

 

 

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Όνομα

Μπέης Δ. Ισίδωρος

Θέση στο Ίδρυμα

 

Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου Αθηνών

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

 

1969: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας, Ε.Κ.Π.Α.

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

 

1970: Master of Science (Μοριακή Ενζυμολογία), Παν/μιο του Warwick, Μεγ. Βρετανία

1973: Doctor of  Philosophy (Τμήμα Ζωολογίας, Τομέας Μυϊκών Μηχανισμών και Φυσιολογίας Εντόμων) Παν/μιο Οξφόρδης

Ειδικές γνώσεις

 

Φυσιολογία ζώων  

Εμπειρία διοίκησης

 

2001-2005. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας 

1977 – 1993: Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας  Ζώων

1987-2002 και 2005- σήμερα. Διευθυντής Τομέα

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

 

Επιστ. Υπεύθυνος ερευν. προγραμμάτων, Ε.E, ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ, Εμπειρίκειο Ίδρυμα

 

Συμμετοχή σε  συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

 

Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας

Δημοσιεύσεις γενικά

 

Γενικά οι δημοσιεύσεις αφορούν στη Φυσιολογία ζωϊκών οργανισμών σε επίπεδο οργάνου, κυττάρου και μορίων.

Πρόσφατες  δημοσιεύσεις (2000-σήμερα)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: Γαϊτανάκη Αικατερίνη

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Διεύθυνση: Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

E-mail cgaitan@biol.uoa.gr

Τηλ.: 210-72741346

Fax: 210-7274635

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Φυσιολογία Ζώων, Ανοσολογία

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΜΣ: Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική: Ανοσολογία

ΠΜΣ Υποψηφίων Διδακτόρων: Φυσιολογία Ζώων

ΠΜΣ: Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική: Μοριακή Βάση Ανθρωπίνων Ασθενειών, Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας, Ανοσολογία

 

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Όνομα

Γαϊτανάκη Αικατερίνη

Θέση στο Ίδρυμα

 

Καθηγήτρια

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

 

1980: Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ.

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

 

1984: Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

Ειδικές γνώσεις

Φυσιολογία ζώων, Ανοσολογία 

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

 

Πολυμέσα, Office, Photoshop, Απεικονιστική επεξεργασία, Χρήση διαδικτύου, κλπ

Εμπειρία διοίκησης

 

Διευθύντρια Τομέα 2003-2005

Μέλος διαφόρων επιτροπών σε επίπεδο Τομέα και Τμήματος,

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

 

Επιστ. Υπεύθυνη ερευν. προγραμμάτων, Ε.E, ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ, Εμπειρίκειο Ίδρυμα, ΥΠΕΠΘ

 

Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

 

Μετεκπαίδευση στην Αγγλία και τη Γερμανία, Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής  και Μοριακής  Βιολογίας

Δημοσιεύσεις γενικά

 

Γενικά οι δημοσιεύσεις αφορούν στη Φυσιολογία των ζωϊκών οργανισμών σε επίπεδο οργάνου, κυττάρου και μορίων.

Πρόσφατες  δημοσιεύσεις (2000-σήμερα)

 35

 

 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα – Αικατερίνη Αγγελή

Βαθμίδα: Λέκτορας

Διεύθυνση: Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

email: ikaggeli@biol.uoa.gr

Τηλ.: 210-72741378

Fax: 210-7274635

 

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Όνομα

Αγγελή Ιωάννα-Αικατερίνη

Θέση στο Ίδρυμα

Λέκτορας

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

1996: Πτυχίο Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

2001: Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Ειδικές γνώσεις

Φυσιολογία Ζώων, Ανοσολογία 

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Πολυμέσα, Office, Photoshop, Χρήση διαδικτύου, κλπ.

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Ε.E,  Εμπειρίκειο Ίδρυμα, ΥΠΕΠΘ

Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

Μεταδιδακτορικό στην Αγγλία

Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής  και Μοριακής  Βιολογίας

Δημοσιεύσεις γενικά

Γενικά οι δημοσιεύσεις αφορούν στη Φυσιολογία ζωϊκών οργανισμών σε επίπεδο οργάνου και  κυττάρου.

Πρόσφατες  δημοσιεύσεις (2000-σήμερα)

14

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (2000-ΣΗΜΕΡΑ)

 

Hatzizisis D., Gaitanaki C. and Beis I. (2000). Degradation of myofibrillar proteins by a calpain II-like proteinase in the arm muscle of Octopus vulgaris. J. Comp. Physiol. (B), 170: 447-456. pdf

Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Activation of multiple MAPK pathways (ERKs, JNKs, p38-MAPK) by diverse stimuli in the amphibian heart. Mol. Cell. Biochem., 221: 63-69. pdf

Seraskeris S., Gaitanaki C. and Lazou A. (2001). α1D-adrenoceptors do not contribute to phosphoinositide hydrolysis in adult rat cardiac myocytes. Arch. Biochem. Biophys., 392: 117-122. pdf

Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart. Am. J. Physiol. Integrative Comp. Physiol., 281: R1689-R1698. pdf

Koufaki M., Calogeropoulou Th., Detsi A., Roditis A., Kourounakis A.P., Papazafiri P., Tsiakitzis K., Gaitanaki C., Beis I. and Kourounakis P.N. (2001). Novel potent inhibitors of lipid peroxidation with protective effects against reperfusion arrhythmias. J. Med. Chem., 44: 4300-4303. pdf

Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002). Hyperosmotic and thermal stresses activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 205: 443-454. pdf

Lazou A., Gaitanaki C., Vaxevanellis S. and Pehtelidou A. (2002). Identification of α1-adrenergic receptors and their involvement in phosphoinositide hydrolysis in the frog heart. J. Exp. Zool., 293: 99-105. pdf

Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002).  α1- and β- adrenergic receptor stimulation differentially activate p38-MAPK and atrial natriuretic peptide production in the isolated perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 205: 2387-2397. pdf

Gaitanaki C., Anezaki M., Margieti M.-M., Papazafiri P. and Beis I. (2002). Characterisation of the calcium paradox in the isolated pigeon heart: protection by hypothermia, acidosis and alkalosis. Cell. Physiol. Biochem., 12: 93-100. pdf

Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Bofilis E., Karavolias G.K., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2002). Dissociation of stress-activated protein kinase (p38-MAPK and JNKs) phosphorylation from the protective effect of preconditioning in vivo. J. Mol. Cell. Cardiol., 34: 1019-1028. pdf

Gaitanaki C., Papazafiri P. and Beis I. (2003). The calpain-calpastatin system and the calcium paradox in the isolated perfused pigeon heart. Cell. Physiol. Biochem., 13: 173-180. pdf

Gaitanaki C., Stathopoulou K., Stavridou C. and Beis I. (2003). Oxidative stress stimulates multiple MAPK signalling pathways and phosphorylation of the small HSP27 in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 206: 2759-2769. pdf

Koufaki M., Calogeropoulou T., Rekka E., Chryselis M., Papazafiri P., Gaitanaki C. and Makriyiannis A. (2003). Bifunctional agents for reperfusion arrhythmias: Novel hybrid vitaminE/class I antiarrhythmics. Bioorg. Med. Chem., 11: 5209-5219. pdf

Gaitanaki C., Kefaloyianni E., Marmari A. and Beis I. (2004). Various stressors rapidly activate the p38-MAPK signaling pathway in Mytilus galloprovincialis (Lam.). Mol. Cell. Biochem., 260: 119-127. pdf

Gaitanaki C., Labrakakis C., Papazafiri P. and Beis I. (2004). Various divalent cations protect the isolated perfused pigeon heart against a calcium paradox. J. Comp. Physiol. (B), 174: 371-382. pdf

Komis G., Apostolakos P., Gaitanaki C. and Galatis B. (2004). Hyperosmotically induced accumulation of a phosphorylated p38-like MAPK involved in protoplast volume regulation of plasmolyzed wheat root cells. FEBS Lett., 573: 168-174. pdf

Koufaki Μ., Detsi A., Theodorou E., Kirizidi C., Calogeropoulou Τ., Vassilopoulos A., Kourounakis Α.P., Rekka E., Kourounakis P.N., Gaitanaki C. and Papazafiri P. (2004). Synthesis of chroman analogues of lipoic acid and evaluation of their activity against reperfusion arrhythmias. Bioorg. Med. Chem., 12: 4835-4841. pdf

Kemp T.J., Aggeli I.K., Sugden P.H., Clerk A. (2004). Phenylephrine and endothelin-1 upregulate connective tissue growth factor in neonatal rat cardiac myocytes. J. Mol. Cell. Cardiol. 37: 603-606. pdf

Vassilopoulos A., Gaitanaki C., Papazafiri P. and Beis I. (2005). Atrial natriuretic peptide mRNA regulation by p38-MAPK in the perfused amphibian heart. Cell. Physiol. Biochem., 16: 183-192. pdf

Kefaloyianni E., Gourgou E., Ferle V., Kotsakis E., Gaitanaki C. and Beis I. (2005). Acute thermal stress and various heavy metals induce tissue-specific pro- or anti-apoptotic events via p38-MAPK signal transduction pathway in Mytilus galloprovincialis (Lam.). J. Exp. Biol., 208: 4427-4436. pdf

Lazou A., Markou T., Zioga M., Vasara E., Efstathiou A. and Gaitanaki C. (2006). Dopamine mimics the cardioprotective effect of ischemic preconditioning via activation of α1-adrenoceptors in the isolated rat heart. Physiol. Res., 55: 1-8. pdf

Stathopoulou K., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Extracellular pH changes activate the p38-MAPK signalling pathway in the amphibian heart. J. Exp. Biol., 209: 1344-1354. pdf

Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Aggeli I.-K., Gizas V., Bofilis E., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2006). Differential activation of mitogen activated protein kinases in ischemic and nitroglycerin-induced preconditioning. Bas. Res. Cardiol., 101: 327-335. pdf

Aggeli I.-K. S., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). Involvement of JNKs and p38-MAPK/MSK1 pathways in H2O2-induced upregulation of heme oxygenase-1 mRNA in H9c2 cells. Cell. Signal., 18: 1801-1812. pdf

Andreadou I., Iliodromitis E.K., Tsovolas K., Aggeli I.-K., Zoga A., Gaitanaki C., Paraskevaidis I.A., Markantonis S.L., Beis I. and Kremastinos D.Th (2006). Acute administration of vitamin E triggers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. Free Rad. Biol. Med., 41: 1092-1099. pdf

Gaitanaki C., Papatriantafyllou M., Stathopoulou K. and Beis I. (2006). Effects of various oxidants and antioxidants on the p38-MAPK signalling pathway in the perfused amphibian heart. Mol. Cell. Biochem., 291: 107-117. pdf

Kefaloyianni E., Gaitanaki C. and Beis I. (2006). ERK1/2 and p38-MAPK signalling pathways, through MSK1, are involved in NF-κB transactivation during oxidative stress in skeletal myoblasts. Cell. Signal., 18: 2238-2251. pdf

Clerk A., Aggeli I.K., Stathopoulou K. and Sugden P.H. (2006). Peptide growth factors signal differentially through protein kinase C to extracellular signal-regulated kinases in neonatal cardiomyocytes. Cell Signal. 18 (2): 225-235. pdf

Gaitanaki C., Pliatska M., Stathopoulou K. and Beis I. (2007). Cu2+ and acute thermal stress induce protective events via the p38-MAPK signalling pathway in the perfused Rana ridibunda heart. J. Exp. Biol., 210: 438-446. pdf

Gaitanaki C., Kalpachidou T., Aggeli I.-K. S, Papazafiri P. and Beis I. (2007). CoCl2 induces protective events via the p38-MAPK signalling pathway and ANP in the perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 210: 2267-2277. pdf

Iliodromitis E.K., Aggeli I., Gaitanaki C., Tsiafoutis I., Zoga A., Beis I. and Kremastinos D.Th. (2008). p38-MAPK is involved in restoration of the lost protection of preconditioning by nicorandil in vivo. Eur. J. Pharmacol., 579: 289-297. pdf

Pechtelidou A., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Transient and sustained oxidative stress differentially activate the JNK1/2 pathway and apoptotic phenotype in H9c2 cells. Mol. Cell. Biochem., 309: 177-189. pdf

Aggeli I.-K. S, Beis I. and Gaitanaki C. (2008). Oxidative stress and calpain inhibition induce alpha B-crystallin phosphorylation via p38-MAPK and calcium signalling pathways in H9c2 cells. Cell. Signal., 20: 1292-1302. pdf

Gaitanaki C., Mastri M., Aggeli I.-K.S. and Beis I. (2008). Differential roles of p38-MAPK and JNKs in mediating early protection or apoptosis in the hyperthermic perfused amphibian heart. J. Exp. Biol., 211: 2524-2532. pdf

Stathopoulou K., Beis I. and Gaitanaki C. (2008). MAPK signaling pathways are needed for survival of H9c2 cardiac myoblasts under extracellular alkalosis. Am. J. Physiol., Heart Circ. Physiol., 295: H1319-H1329. pdf

Aggeli I.-K. S., Beis I. and Gaitanaki C. (2009). Hydrogen peroxide upregulates Egr-1 expression and nuclear accumulation in H9c2 cells via ERKs and JNKs. Ann. N.Y. Acad., In Press. pdf

Markou T., Cieslak D., Gaitanaki C. and Lazou A. (2009). Differential roles of MAPKs and MSK1 signalling pathways in the regulation of c-Jun during phenylephrine-induced cardiac myocyte hypertrophy. Mol. Cell. Biochem., In Press. pdf